Κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης που πραγματοποιήθηκε στη Λιθουανία, ειδικοί από διάφορους τομείς συζήτησαν τις δυσκολίες και τις ευκαιρίες στον κατασκευαστικό τομέα

Εκδηλώσεις

Ο Λιθουανικός Σύνδεσμος Κατασκευών και το Κέντρο Κατάρτισης Οικοδόμων του Βίλνιους, πραγματοποίησαν εκδήλωση κατά την οποία παρουσίασαν το έργο Construction Blueprint, διοργάνωσαν συζητήσεις με εμπειρογνώμονες και διέδωσαν τα πορίσματα του έργου.

Οι Λιθουανοί εταίροι, στις 28 Σεπτεμβρίου 2022, πραγματοποίησαν την εκδήλωση για την επικύρωση του Σχεδίου Κατασκευών, στην οποία συμμετείχαν 14 άτομα από διάφορους τομείς των κατασκευών: μεταποίηση, κατασκευές, επιστημονικά, ακαδημαϊκά ιδρύματα, ιδρύματα πιστοποίησης και εκπρόσωποι εταιρειών σε αρχές. Η μορφή της εκδήλωσης ήταν φυσική συνάντηση και έλαβε χώρα στην αίθουσα συνεδριάσεων της Lithuanian Construction Association.

Ο συντονιστής της εκδήλωσης, Robertas Encius από τον Σύνδεσμο Κατασκευών της Λιθουανίας, ξεκίνησε τη συνάντηση παρουσιάζοντας τους συγκεντρωμένους συμμετέχοντες. Στο πρώτο μέρος της εκδήλωσης, το ακροατήριο ενημερώθηκε για το έργο Construction Blueprint, τους στόχους του, τα έργα που εκτελούνται, τα προβλήματα που επιλύονται και τις δυσκολίες που αντιμετωπίζονται.

Κατά τη διάρκεια του δεύτερου μέρους της εκδήλωσης οι συμμετέχοντες χωρίστηκαν σε τρεις ομάδες και διαχωρίστηκαν σε διαφορετικά γραφεία. Εκεί τους ζητήθηκε να συζητήσουν, να θέσουν προβλήματα και να προτείνουν επιλογές/λύσεις σε τρία θέματα: ενεργειακή απόδοση, ψηφιοποίηση και κυκλική οικονομία. Διερευνήθηκαν διάφορες πτυχές του κατασκευαστικού τομέα, ιδίως η έλλειψη προσόντων και ικανοτήτων. Και οι τρεις ομάδες αποτελούνταν από συμμετέχοντες με όσο το δυνατόν πιο διαφορετικά προφίλ.

Μετά τις συζητήσεις σε μικρές ομάδες, όλοι οι συμμετέχοντες συναντήθηκαν για να ανταλλάξουν αποτελέσματα και σκέψεις και να συζητήσουν για τα τρία αυτά θέματα όλα μαζί αντιστοιχίζοντας τα αποτελέσματά τους σε πέντε έλικες (πολιτικούς, κοινωνικούς, εκπαιδευτικούς, περιβαλλοντικούς και οικονομικούς).

Το τελευταίο μέρος της εκδήλωσης περιελάμβανε την παρουσίαση των αποτελεσμάτων του έργου και τις τελευταίες σκέψεις των συμμετεχόντων. Σε γενικές γραμμές, οι συμμετέχοντες συμφώνησαν ότι η επίτευξη μεγάλης επιτυχίας στον κατασκευαστικό τομέα, ιδίως στους τομείς της ενεργειακής απόδοσης, της ψηφιοποίησης και της κυκλικής οικονομίας, εξαρτάται από τη διαθεσιμότητα ειδικευμένου εργατικού δυναμικού, εξειδικευμένων μηχανικών κατασκευών και την προσέλκυση νέων στον κατασκευαστικό τομέα.