Construction Blueprint -hankkeen tukitilaisuus Puolassa

Tapahtumat

Construction Blueprint -hankkeen vahvistustilaisuus Puolassa järjestettiin 18. tammikuuta 2023 Varsovan teknillisen yliopiston maarakennustekniikan tiedekunnassa. Kokouksen järjesti Budowlanin ammattiliitto (hankekumppani) yhteistyössä rakennusalan alakohtaisen osaamisneuvoston kanssa. Kokoukseen osallistui 40 osallistujaa, jotka edustivat rakennusalan yrityksiä, rakennusmateriaaleja valmistavia yrityksiä, asunto-osuuskuntia, ammattijärjestöjä, teknisiä yliopistoja, rakennusinsinöörien järjestöjä ja osaamisneuvostoa.

Kokouksen johdantona olivat esitelmät:

  • Jakub Kus, Rakennusalan ammattiliiton varapuheenjohtaja: Construction BluePrint -hanke, tehtävät, tavoitteet, menetelmät ja tulokset.
  • Zbigniew Janowski, rakennusalan osaamisneuvoston animaattori: Construction BluePrint -hanke rakennusalan osaamisneuvoston toiminnassa. Neuvosto toimii alan osaamisen seurantakeskuksena Puolassa.
  • Dr Ireneusz Woźniak, Institute of Sustainable Technologies Radom, neuvoston jäsen: Osaamisen ja taitojen kysyntä energiatehokkuuden, digitalisaation ja talouden alalla Puolan rakennusalalla.


Esittelyn jälkeen käytiin keskustelu, johon osallistui rakennusyritysten ja taloyhtiöiden edustajia, rakennusinsinöörien järjestöjä, ammattiyhdistysten edustajia ja osaamisneuvoston jäseniä. Keskustelun tarkoituksena oli kartoittaa osaamistarpeita kolmella määritellyllä alalla. Keskustelussa keskityttiin siihen, että ammatillisen koulutuksen eri polut ja muodot ovat käytettävissä.

Keskustelun toisessa osassa keskityttiin rakennusalan ammattien opetussuunnitelmien muutostarpeisiin viitaten Construction Blueprint -hankkeen työn tuloksiin ja osaamisneuvoston työhön. Keskusteltiin myös tarpeista luoda uusia markkinapätevyyksiä Puolan integroituun tutkintojärjestelmään.

Keskustelun kolmannessa osassa keskityttiin mahdollisuuksiin käyttää Construction Blueprint -hankkeen tuloksia osaamisneuvoston työssä. Korostettiin, että hanketta ja sen toimintaa esiteltiin jokaisessa osaamisneuvoston 10 alueellisessa seminaarissa. Construction Blueprint -hanke on myös viitehanke Puolan uudelle Build Up Skills -hankkeelle.