Spotkanie zatwierdzające projekt Construction Blueprint w Polsce

zatwierdzające

Spotkanie zatwierdzające projekt Construction Blueprint w Polsce odbyło się 18 stycznia 2023 r. na Wydziale Inżynierii Lądowej Politechniki Warszawskiej. Spotkanie zostało zorganizowane przez Związek Zawodowy Budowlani (partnera projektu) we współpracy z Sektorową Radą ds. Kompetencji w Budownictwie. W spotkaniu wzięło udział 40 uczestników reprezentujących firmy budowlane, firmy produkujące materiały budowlane, spółdzielnie mieszkaniowe, organizacje związkowe, uczelnie techniczne, organizacje inżynierów budownictwa oraz Sektorową Radę Kompetencji.

Wstępem do spotkania były prezentacje:

  • Jakub Kus, Wiceprzewodniczący Związku Zawodowego  Budowlani: Construction Blueprint – projekt, zadania, cele, metodyka i rezultaty.
  • Zbigniew Janowski, animator Sektorowej Rady ds. Kompetencji w Budownictwie: Projekt Construction Blueprint w działalności Sektorowej Rady ds. Kompetencji w Budownictwie. Rada jako obserwatorium umiejętności w sektorze w Polsce.
  • dr Ireneusz Woźniak, Instytut Technologii Eksploatacji Radom, członek Sektorowej Rady: Zapotrzebowanie na kompetencje i umiejętności w obszarze efektywności energetycznej, cyfryzacji, gospodarki o obiegu zamkniętym w polskim sektorze budowlanym.

Po wprowadzeniu odbyła się dyskusja z udziałem przedstawicieli firm budowlanych i spółdzielni mieszkaniowych, organizacji inżynierów budownictwa, przedstawicieli związków zawodowych oraz członków Rady ds. Kompetencji. Dyskusja miała na celu zidentyfikowanie potrzeb w zakresie umiejętności w trzech zdefiniowanych obszarach. Dyskusja dotyczyła różnych dostępnych ścieżek i form kształcenia i szkolenia zawodowego.

Druga część dyskusji dotyczyła potrzeb w zakresie zmian podstaw programowych w zawodach budowlanych, odnosząc się do rezultatów prac projektu Construction Blueprint oraz prac Rady ds. Kompetencji. Omówiono również potrzeby tworzenia nowych kwalifikacji rynkowych w polskim Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji.

Trzecia część dyskusji poświęcona była możliwościom wykorzystania wyników projektu Construction Blueprint w pracach Rady Kompetencji. Podkreślono, że projekt i jego działalność były prezentowane na każdym z 10 regionalnych seminariów Rady ds. Kompetencji. Projekt Construction Blueprint jest również projektem referencyjnym dla nowego projektu Build Up Skills w Polsce.