Podporni dogodek projekta Construction Blueprint na Poljskem

Dogodki

Potrditveni dogodek projekta Construction Blueprint na Poljskem je potekal 18. januarja 2023 na Fakulteti za gradbeništvo Varšavske tehnološke univerze. Srečanje je organiziral sindikat Budowlani (projektni partner) v sodelovanju s Sektorskim svetom za kompetence v gradbeništvu. Srečanja se je udeležilo 40 udeležencev, ki so predstavljali gradbena podjetja, podjetja za proizvodnjo gradbenega materiala, stanovanjske zadruge, sindikalne organizacije, tehnične univerze, organizacije gradbenih inženirjev in Sektorski svet za kompetence.

Uvod v srečanje so bile predstavitve:

  • Jakub Kus, podpredsednik sindikata gradbeništva: Gradbeni modri tisk, naloge, cilji, metodologija in rezultati.
  • Zbigniew Janowski, animator Sektorskega sveta za kompetence v gradbeništvu: V okviru dejavnosti Sektorskega sveta za kompetence v gradbeništvu je projekt Construction BluePrint. Svet kot opazovalnica znanja in spretnosti v sektorju na Poljskem.
  • Dr. Ireneusz Woźniak, Inštitut za trajnostne tehnologije Radom, član sveta: Povpraševanje po kompetencah in veščinah na področju energetske učinkovitosti, digitalizacije in ekonomije v poljskem gradbenem sektorju.

Po uvodu je potekala razprava, v kateri so sodelovali predstavniki gradbenih in stanovanjskih podjetij, organizacij gradbenih inženirjev, predstavniki sindikatov in člani sveta za kompetence. Namen razprave je bil opredeliti potrebe na področju znanj in spretnosti na treh opredeljenih področjih. Razprava se je osredotočila na dostopnost do različnih poti in oblik poklicnega usposabljanja.

Drugi del razprave je bil osredotočen na potrebe v smislu sprememb učnih načrtov v gradbenih poklicih, pri čemer so se sklicevali na rezultate dela projekta Construction Blueprint in dela Sveta za kompetence. Razpravljalo se je tudi o potrebah po oblikovanju novih tržnih kvalifikacij v poljskem integriranem kvalifikacijskem sistemu.

Tretji del razprave je bil osredotočen na možnosti uporabe rezultatov projekta Construction Blueprint pri delu Sveta za kompetence. Poudarjeno je bilo, da sta bila projekt in njegova dejavnost predstavljena na vsakem od desetih regionalnih seminarjev Sveta za kompetence. Projekt Construction Blueprint je tudi referenčni projekt za novi projekt Build Up Skills na Poljskem.