Lähes 150 ihmistä osallistui eurooppalaiseen tapahtumaan, jossa käsiteltiin kunnostusaallosta selviytymiseen tarvittavia taitoja.

Tapahtumat

Construction Blueprint -hanke päättyy yli neljä vuotta kestäneen työn jälkeen Brysselissä järjestettävään eurooppalaiseen tilaisuuteen aiheesta ”Rakennusalan osaamisyhteistyön uusi alakohtainen strateginen lähestymistapa” ja suoratoistoon.

Construction Blueprint -hankkeen kumppanit järjestivät 22. helmikuuta Euroopan komission Erasmus+-ohjelmasta osarahoitetun eurooppalaisen hankkeen viimeisen tilaisuuden, jossa keskusteltiin rakennustyöntekijöiden tarvitsemista taidoista, jotta he selviytyisivät Euroopan uudistumisen aallosta. Konferenssi, jonka aiheena oli ”Uusi alakohtainen strateginen lähestymistapa rakennusalan osaamisyhteistyöhön”, pidettiin Brysselissä, ja se lähetettiin suorana lähetyksenä Zoom-foorumilla. Tapahtuma, jota moderoi toimittaja Alex Puissant, pidettiin englanniksi ja käännettiin simultaanisti espanjaksi ja ranskaksi, ja se koostui kolmesta osasta.

Ensimmäinen osa

Tervehdyssanat lausui työllisyydestä ja sosiaalisista oikeuksista vastaava komissaari Nicolas Schmit, joka korosti, että ”ekologinen siirtymä pakottaa meidät kaikki muuttamaan työ- ja elämäntapojamme. Tämä vaikuttaa merkittävästi rakennusalaan, sillä tarvitaan uusia rakennustekniikoita, jotta päästöttömyys ja turvallinen energia voidaan saavuttaa. Lisäksi työvoimapula vaikuttaa edelleen alaan ja korostaa ammattitaitoisten työntekijöiden tarvetta. Siksi tässä vaiheessa on tärkeää tehdä rakennusalasta houkuttelevampi erityisesti nuorille ja tarjota oikeanlaisia taitoja ja toimintatapoja”.

Fundación Laboral de la Construcciónin koulutus- ja työllisyysosaston johtaja Javier González, joka on Construction Blueprint -hankkeen vetäjä, korosti hankkeen arvoa ja sen merkitystä rakennusalalle ja korosti yhteistyötä, joka on syntynyt 24 kumppanin välille konsortion yli neljä vuotta kestäneen työn aikana.

Toinen osa

Järjestettiin kolme pyöreän pöydän keskustelutilaisuutta, joissa alan keskeiset toimijat pohtivat, millaisia taitoja nykypäivän rakennusalan ammattilaiset tarvitsevat selviytyäkseen uudistusten aallosta energiatehokkuuden, kiertotalouden ja alan digitalisaation osalta:

  • Digitaalisten taitojen pyöreän pöydän keskustelutilaisuus, johon osallistuivat: Ilektra Papadaki, sisämarkkinoiden, teollisuuden, yrittäjyyden ja pk-yritysten pääosaston (PO GROW) rakentamisen ja rakennetun ympäristön ryhmänjohtaja; Žiga Turk, Ljubljanan yliopiston (Slovenia) rakennustekniikan ja geodeettisen insinööritieteiden tiedekunnan tietokoneavusteisen rakentamisen professori; Tom Deleu, Euroopan rakennus- ja puutyöläisten liiton (EFBWW) pääsihteeri. Jälkimmäinen selitti, että ”ammattiliitot suhtautuvat myönteisesti digitalisaatioon, sillä se edistää laadukkaampien työpaikkojen luomista ja vähentää altistumista vaarallisille ja epäterveellisille työolosuhteille. Digitalisaatiota ja innovointia haittaavat kuitenkin nykyään halpaan työvoimaan perustuvat liiketoimintamallit. Tämän on muututtava. Työmarkkinaosapuolten vuoropuhelu on paras tapa sopia puitteista osallistavalle, oikeudenmukaiselle ja tasa-arvoiselle digitaaliselle muutokselle”.
  • Pyöreän pöydän keskustelu osaamisesta kiertotaloudessa, johon osallistuivat mm: Anders Lindholm, opetusneuvos ja Ruotsin pysyvä edustaja Euroopan unionissa; Seamus Hoyne, teollisuuden sitouttamisesta vastaava johtaja, Shannon Midlands Midwest University of Technology TUS; Domenico Campogrande, Euroopan rakennusteollisuusliiton (FIEC) pääjohtaja, joka totesi seuraavaa: ”Jos todella haluamme saavuttaa vihreän ja digitaalisen siirtymän tavoitteet, meidän on myös ponnisteltava merkittävästi taitojen siirtymisessä. Tämä edellyttää tiiviimpää yhteistyötä kaikkien sidosryhmien välillä: yritysten, työntekijöiden edustajien, viranomaisten ja koulutuksen tarjoajien välillä.”.
  • Pyöreän pöydän keskustelu energiatehokkuutta koskevista taidoista, johon osallistuivat: Ciaran Cuffe, Euroopan parlamentin jäsen (Vihreät, Irlanti) ja Euroopan parlamentin teollisuus-, tutkimus- ja energiavaliokunnan (ITRE) esittelijä; Stelina Chatzichristou, ammatillisen koulutuksen tutkimus- ja politiikka-analyysiasiantuntija Euroopan ammatillisen koulutuksen kehittämiskeskuksesta (CEDEFOP); Fernando Sigchos, Euroopan rakennuttajien keskusliiton (EBC) pääsihteeri, joka korosti, että ”rakennusten energiatehokkuutta parantavan kunnostuksen merkitys ja sen vuoksi tarve kouluttaa riittävästi ammattilaisia, jotka vastaavat näiden tavoitteiden toteuttamisesta, on nyt ilmeinen”. Rakennusalan ammatillista koulutusta on siksi priorisoitava, vahvistettava, rahoitettava paremmin ja määriteltävä uudelleen, jotta päteviä työnantajia ja työntekijöitä olisi riittävästi ja jotta Euroopan ympäristö- ja energiatavoitteet voitaisiin saavuttaa vuoteen 2050 mennessä”.

</p

Kolmas osa

Kokouksen päätteeksi keskityttiin Building Skills Pact -sopimukseen, jossa Stefan Hump, 3S:n toinen perustaja ja toimitusjohtaja sekä alakohtaisen sopimuksen tukemisen koordinaattori, esitteli sopimukseen liittymisen haasteita ja mahdollisuuksia ja korosti konsortioon kuuluvia instituutioita.

Hänen esitystään seurasi paneelikeskustelu, johon osallistuivat mm: Katharina Knapton-Vierlich, rakennuspolitiikan yksikön päällikkö sisämarkkinoiden, teollisuuden, yrittäjyyden ja pk-yritysten pääosastossa (PO GROW); Felix Rohn, poliittinen asiantuntija työllisyyden, sosiaaliasioiden ja osallisuuden pääosastossa (PO EMPL); Andrea Oel-Brettschneider, sopimuksen jäsenenä olevan Saksan rakennusliiton (ZDB) Brysselin toimiston päällikkö; Lara Paemen, pääjohtaja International Facility Management Associationista (IFMA), joka harkitsee liittymistä sopimukseen.

Katharina Knapton-Vierlich totesi muun muassa seuraavaa: ”Euroopan komissio pyrkii kohti kestävää, digitaalista ja vankkaa rakennusalan ekosysteemiä, jossa taidot ovat avainasemassa. Rakentaminen ja rakennettu ympäristö muokkaavat yksityis- ja työelämäämme, ja turvalliset ja energiatehokkaat rakennukset ovat olennaisen tärkeitä”.

 

Kokouksen päätteeksi otettiin valokuva liiton jäsenistä ja tulevista allekirjoittajista.

Tapahtumagalleria