Kumppanuus

Alakohtaiset eurooppalaiset organisaatiot

European Construction Industry Federation (FIEC)

Eli Euroopan Rakennusteollisuuden järjestö luotiin 1905 ja se edustaa kaikenkokoisia yrityksiä 32:n jäsenjärjestön kautta 28:ssa maassa samoin kuin ”globaalit toimijat”, jotka suorittavat kaikenlaisia ​​rakennus- ja maarakennustehtäviä ja on virallisesti tunnustettu työmarkkinaosapuoli (edustaa työnantajia) EU: n rakennusteollisuuden alakohtaisessa sosiaalisessa vuoropuhelussa.

Niiden päärooli on edustaa ja edistää Euroopan rakennusteollisuuden etuja kansallisten tytäryhtiöverkostonsa kautta EU: n toimielimissä ja auttaa samalla lisäämään alan tietämystä päätöksentekijöiden ja suuren yleisön keskuudessa. Se myös edistää ja helpottaa yhteistyötä ja parhaiden käytäntöjen vaihtoa FIEC: n jäsenten välillä.

Ammatillinen koulutus, pätevyys, taidot, pätevyys jne. Ovat kaikki FIEC: n ensisijaisia ​​tavoitteita useiden vuosien ajan, ja niihin puututaan sisäisesti, jäsenjärjestöjen kansallisten asiantuntijoiden osallistumisen avulla sekä rakennusalan sosiaalisessa vuoropuhelussa. Useat viime vuosina toteutettu Euroopan komission (DG EMPL työllisyyden ja sosiaaliasioiden pääosasto) yhteisrahoittama sosiaalisen vuoropuhelun projekti on käsitellyt näitä kysymyksiä.

Euroopan rakennus- ja puutyöläisten liitto (EFBWW).

EFBWW :llä on sisäinen verkosto ammatillisen koulutuksen asiantuntijoiden kanssa ympäri Eurooppaa ja on mukana kolmessa ammatillista koulutusta käsittelevässä työmarkkinaosapuolten ryhmässä. EFBWW seuraa EU: n politiikkaa ammatillisen koulutuksen alalla ja sillä on kokemusta useista EU: n rahoittamista hankkeista, joissa keskitytään EQF: ään, ECVET: iin, ammattien opetussuunnitelmista ja, eurooppalaisista perusopinnoista. Lisäksi EFBWW helpottaa aktiivisesti verkostoitumista alan eri sidosryhmien välillä.

EFBWW on Euroopan ammattiliittojen liitto, joka edustaa rakennusalan työntekijöitä 34 maassa. EFBWW tunnustetaan rakennusalan eurooppalaiseksi työmarkkinaosapuoleksi Euroopan sosiaalisessa vuoropuhelussa.

Euroopan rakennusliitto (EBC)

EBC on eurooppalainen kattojärjestö, joka edustaa kansallisia rakennusalan käsityöjärjestöjä ja pk-yrityksiä. EBC on perustettu vuonna 1990 ja sillä on 18 jäsentä, jotka edustavat 16 maata (15 EU ja Sveitsi) ja kattavat kaikki rakennusalan liiketoimet. EBC on voittoa tavoittelematon ammattijärjestö, joka sijaitsee Brysselissä ja jolla on tarkkailijan asema EU:n rakennusalan sosiaalisen vuoropuhelun komiteassa.

EBC on toimialajäsen: käsityöläisten ja pk-yritysten Eurooppa (UEAPME), työmarkkinaosapuoli, joka edustaa käsityöläisten, kauppojen ja pk-yritysten etuja; UEAPME-koulutuskomitea ja rakennusfoorumi, alakomitea, joka keskustelee tärkeimmistä rakennusalan politiikan kehityksistä; Pienyritysten standardien (SBS) perustajajäsen. SBS on EU:n voittoa tavoittelematon yhdistys, joka edustaa pk-yritysten etuja standardointiprosessissa EU:n ja kansainvälisellä tasolla ja EAfA.

Keskusliitto on luvannut kannustaa pk-yrityksiä osallistumaan koulutukseen ja rakennuspk-yritysten kansallisiin järjestöihin tukeakseen oppisopimuskoulutusta jäsentensä keskuudessa. Lisäksi se on sitoutunut lisäämään tietoisuutta ammatillisen koulutuksen tärkeydestä. Ja on kumppani vuonna 2009 käynnistetyssä rakennusten EE-rakennuksessa ja BIM-yhteisössä.