Kumppanuus

Rakennusalan ammatillinen koulutus ja korkea-asteen koulutuksen tarjoajat

Institute of Vocational Training (AKMI)

AKMI perustettiin jo vuonna 1989, ja se on nykyään yksi Kreikan johtavista ammatillisen koulutuksen oppilaitoksista, joka tarjoaa keskiasteen jälkeistä koulutusta. Joka vuosi noin 3000 opiskelijaa ilmoittautuu tavoitteeksi opiskella yhtä tarjolla olevista 96 erikoisuudesta.

AKMI on Kreikan johtava ammatillisen koulutuksen tarjoaja, joka tarjoaa palveluja tuhansille opiskelijoille useilla aloilla. Sen teknisten ammattien osasto erottuu tarjotun koulutuksen laadusta ja yhteydestä teollisuuteen pitäen ensimmäistä sijaa ammatillisessa koulutuksessa.

Opetusministeriö on tunnustanut kurssit ja ne täyttävät eurooppalaiset standardit. AKMI on investoinut parhaaseen mahdolliseen infrastruktuuriin liittyville opintoaloille ja käyttää uutta tekniikkaa koulutusprosessissa. AKMI: n päätavoite on tarjota korkealaatuisia koulutuspalveluita monenlaisella osaamisalueella, mukaan lukien uudet alat ja alueet jotta voidaan varmistaa, että korkeasti koulutetut ammattilaiset vastaavat ajoissa työmarkkinoiden tarpeita. AKMI: n strategiaan sisältyy opettajien jatkuva koulutus, jonka tarkoituksena on päivittää heidän tietonsa ja pitää heidät ajan tasalla ammatillisen koulutuksen parhaiden käytäntöjen kanssa Euroopan tasolla.

Berufsförderungswerk der Bauindustrie NRW gGmbH (BFW-NRW)

BFW-NRW on ammatilliseen koulutukseen ja täydennyskoulutukseen erikoistunut koulutuskeskus voittoa tavoittelemattomana laitoksena rakennusalan työntekijöiden perus- ja jatkokoulutukseen. Se on BAUINDUSTRIE NRW -yhdistyksen tytärjärjestö, jolla on yhteyksiä ja vaikutuksia politiikkaan ammatillisessa koulutuksessa, yrityksissä, rakennusteollisuudessa ja ammattikouluissa Saksassa. Hän työskentelee kansallisissa ja kansainvälisissä hankkeissa, joita rakennusalan yritykset tukevat.

BFW-NRW: llä on kolme yritysten välistä koulutuskeskusta rakennusteollisuudelle, keskukset on varustettu runsailla koulutustiloilla työntekijöiden, toimihenkilöiden ja teknikkojen, kuten rakennusteollisuuden kysynnän edellyttämien ammattien, opettamiseksi. Seminaarien ja koulutuskurssien osallistujat voivat yöpyä vierastaloissamme, ja heille tarjotaan ruokaa koulutuskeskusten ruokaloissa.

Bildungszentren des Baugewerbes e.V. (BZB)

BZB on monipuoliset laitokset 48 rakennuskaupan killoille Düsseldorfin alueella, koostuu 2 000 rakennusyrityksestä ja se on tiiviisti omistautunut yrityksten tarpeisiin. Se tuo näkyviin kaikki rakennusalan tarpeet ja ammatillisen pätevyyden aukot, mikä johtaa sopivaan ja räätälöityyn suunnitteluun oppimisjärjestelyihin.

Kaikki heidän koulutustoimintansa ovat keskittyneet rakennusmarkkinoiden vaatimuksiin, välitöntä ja kestävää vuoropuhelua yritysten kanssa, koulutustarpeiden tasapainottamista ja siten sopivan ja tehokkaan ammatillisen koulutuksen suunnittelua.

Auttaa pk-yrityksiä kehittämään strategiaa, jolla henkilöstöä pidetään yrityksessä henkilöstön urapolkujen avulla, jo ammattitaitoisten työntekijöiden jäsenneltyä jatkokoulutusta ja työpaikkojen houkuttelevuutta oppisopimuskoulutettavien houkuttelemiseksi ja ihmisten sitouttamiseksi yrityksiin.

Tehtävänä on oppilaiden ensimmäinen ammatillinen koulutus 15 rakennusalan ammatissa sekä jatkokoulutus korkea-asteen ammattilaisille. Yhteistyö Saksan työvoimatoimiston kanssa kysyntälähtöisen ihmisten uudelleenkoulutuksen alalla. BZB johtaa 4 konttoria ja osallistuu lukuisiin hankkeisiin. Nämä hankkeet ovat alueellisia, kansallisia, EU: n ja kansainvälisiä. Toteuttaa EU: n tasolla lukuisia vaihto-ohjelmia oppisopimusoppilaille, kouluttajille ja VET-Expertille, lähinnä eurooppalaisen verkoston RE.FORM.E BZB kanssa, jotka ovat DIN ISO EN 9001 -sertifioituja, ja johtavat teknologiansiirtotoimistoa.

Comité de Concertation et de Coordination de l’Apprentissage du Bâtiment et des Travaux Publics (CCCA-BTP)

CCCA-BTP on rakennusalan oppisopimuskoulutuksen koordinoinnista vastaava ammatillinen järjestö, joka johtaa 118 vuorottelukoulutusta tarjoavaa koulutuskeskusta, joka vastaa tärkeimpien työnantajien ja työntekijöitä edustavien liittojen määrittelemän ammatillisen politiikan toteuttamisesta kansallisella tasolla. Ranskan hallitus on edustettuna myös hallintokomiteassa. Tarjoa ammatillisen koulutuksen koulutusta rakennusyritysten kanssa, ja sillä on 48 000 oppisopimusoppijaa vuodessa kaikissa käsityöläisissä ja yli 1.700.000 oppilasta sen perustamisesta 70 vuotta sitten.

Niiden tavoitteet rahoitetaan sosiaalimaksuilla ja yritysten maksamilla maksuilla. Maksut määritellään rakennusalan ammatillisissa sopimuksissa, jotka kaikki johdettiin alueellisten viranomaisten kanssa, joiden vastuulla on järjestää ja rahoittaa oppisopimuskoulutusta:

 • Edistetään rakennusalan ammatteja ja parannetaan sen imagoa.
 • Tiedottaa nuorille ja yrityksille oppisopimuskoulutuksesta ja ammatillisista mahdollisuuksista.
 • Parannetaan ammatillisen koulutuksen, nuorten sosiaalisen ja ammatillisen integraation laatua.
 • Rahoittaa ammatillisen koulutuksen keskusten kehittämistä ja toimintaa.
Center IFAPME Liège-Huy-Verviers

Vuonna 1960 perustettua voittoa tavoittelematonta organisaatiota pidetään Belgian ranskankielisen yhteisön suurimpana koulutuskeskuksena, jossa on 15.000 opiskelijaa. Heistä yli puolet jatkokoulutuksen kursseista ja yli 1000 todistettua ihmistä vuodessa. Yli 1000 kouluttajaa ja 90 pysyvää yhteistyökumppania (johtajat, työntekijät, toimihenkilöt, työntekijät) elävoittävät näitä toimintoja.

Keskus tarjoaa peruskoulutusta (oppisopimuskoulutusta), yrittäjyyskoulutusta (yli 18-vuotiaille) ja jatkokoulutusta (uusille yrittäjille ja parannusyksiköille) alan työntekijöille. Rakentaminen on yksi suurimmista sektoreistamme ja Center IFAPME LHV on kumppani rakennusalan ns. Kompetenssikeskus rakennusalalle, joka on referenssiklusteri, joka kokoaa kaikki sidosryhmät samaan paikkaan. Kaikilla toimijoilla on vahvat siteet myös alueelliseen rakennuskamariin, ja he kokoontuvat kuukausittain yhdessä paikallisen komitean tilaisuudessa.

Centro de Formação Profissional da Indústria da Construção Civil e Obras Públicas do Sul (Cenfic) 

CENFIC  on voittoa tavoittelematon yhteisö, jonka perusti vuonna 1981 IEFP (Instituto do Emprego e Formação Profissional) ja 3 talonrakennusalan yhdistystä. Päätoiminta on perus- ja jatkokoulutuksen kehittäminen rakennuskäsityön ja rakennustekniikan aloilla. Asiantuntemukseen ja toimintaan sisältyy:

 • HHRR-koulutus, konsultointi.
 • Yrityksen omistajien, johtajien ja teknikkojen ammatillinen koulutus.
 • Työmaan esimiesten ja koordinaattoreiden koulutus.
 • Työntekijöiden valmiuksien ja taitojen kehittäminen jatkuvan ammatillisen koulutuksen puitteissa, erityisesti suuntautuneena H&S: lle ja energiansäästölle.
 • Nuorten ja työttömien ammatillinen peruskoulutus yhteistyössä työmarkkinaosapuolten ja Portugalin työ-, yhteisvastuu- ja sosiaaliturvaministeriön kanssa.

Heidän tehtävänään on valmistaa päteviä rakennusalan ammattilaisia ​​kehittämällä ammatillisia koulutuskursseja, jotka täyttävät asiakkaiden tarpeet ja vastaavat heidän odotuksiaan, edistävät sen arvokkuutta ja luovat päteviä ammattilaisia ​​sekä edistävät harjoittelijoiden yksilöllistä ja ammatillista kehitystä.

Ente per la Formazione e l’addestramento professionale nell’edilizia (Formedil)

Italiassa rakennusalan ammatillista koulutusta toteuttaa kansallinen kahdenvälinen koulutusjärjestelmä, jota säännellään kansallisella työehtosopimuksella. Formedil on järjestelmän keskeinen kansallinen organisaatio, sitä johtavat rakennusalan työmarkkinaosapuolet, ammattiliitot, käsityöläisyhdistykset ja muut pk-yritysten ja osuuskuntien yhdistykset. Ne on rakennettu 103 rakennuskouluun, vuonna 2016 toteutettu 12 514 koulutuskurssia, joihin osallistui 149 617 henkilöä.

Heidän tavoitteena on koordinoida nuorten, työttömien ja työssäkäyvien ammatillista koulutusta ja uudelleenkvalifiointia Scuole Edilin toteuttamassa rakennuksessa, seurata ja edistää koulutuksen laatua. Muita rakenteellisia toimia ovat:

 • Training National DB, työkalu, jolla seurataan ja kerätään tietoja koulutuskursseista tyypin, käyttäjien ja koulutustuntien perusteella koulutettavien työntekijöiden jäljitettävyyden kannalta.
 • Sertifikaattivihko: jossa jokainen työntekijä rekisteröi ammatillisen kokemuksensa, osaamisensa ja kurssinsa, joita hän on käynyt uransa aikana.
 • Alakohtainen taitojen ja osaamisen kokoelma; Formedil huolehtii sen ylläpidosta.
TUS

TUS on hallituksen rahoittama korkeakoululaitos, joka on perustettu Tekniikan instituutin kansallisen lainsäädännön nojalla, sillä on viisi kampusta ja oppimiskeskusta, ja se on Euroopan yliopistojen liiton jäsen. Heidän keskuksissaan tarjotaan kursseja EQF: n tasolla 5 – EQF: n tason 8 välityksellä. Samalla se tarjoaa myös käsityöläisten oppisopimusoppijoita sekä aikuisten ja täydennyskoulutusta. Se on myös mukana tutkimuksessa, kehityksessä, yritystuella ja aktiivinen aluekehitystoiminta.

Koordinoimalla eurooppalaisia ​​ja kansallisia tutkimusprojekteja, tekee yhteistyötä johtavien kansainvälisten tutkimusorganisaatioiden kanssa ja on aktiivinen monenlaisissa eurooppalaisissa rahoitusohjelmissa, on ollut mukana 15 EU-hankkeessa vuodesta 2011 ja työskentelee läheisessä yhteistyössä TUS: n akateemisten osastojen kanssa taitojen ja tietoa hankkeita sen perus- ja jatko-opinto-ohjelmiin.

TUS on perustanut erityisen kehitysyksikön T & K + I -osaan, joka keskittyy pääasiassa kestävään energiaan, sosiaaliseen yritystoimintaan ja maaseudun kehittämiseen.

Satakunnan Koulutuskuntayhtymä (Sataedu)

Sataedu tarjoaa korkealaatuista koulutusta nuorille yli 20 ammattiin, lisää aikuisten ammattitaitoa ja tarjoaa räätälöityjä koulutustilaisuuksia yrittäjille ja yrityksille. He hyödyntävät eri alojen monitieteistä osaamista ja kansainvälisiä kontakteja kansainvälistymispyrkimyksissään. Sataedulla on aktiivinen yhteistyöverkosto, joka koostuu eurooppalaisista oppilaitoksista ja mahdollistaa liikkuvuuden, kansainväliset projektit ja työssä oppimisen ulkomailla. Kansainvälistyminen on tavoitekeskeistä ja näkyvää osa Sataedun toimintaa ja strategiaa. Viimeisen 3 vuoden aikana Sataedu on lähettänyt yli 200 opiskelijaa ulkomaille ja vastaanottanut saman määrän opiskelijoita kumppaniorganisaatioista. Lisäksi olemme ottaneet ensimmäiset askeleensa koulutuksen vientiin Kiinaan.

Yksi Sataedun vanhimmista opintoaloista on rakentaminen (talonrakentajat). Käytetty menetelmä on työperäinen oppiminen, joka kattaa yli 60% opinnoista. Lisäksi Sataedun kaikki toiminnot on arvioitu ja sertifioitu DNV: n (Den Norske Veritas) vuonna 2017, ja elokuussa 2015 myönnettiin Erasmus + Mobility Charter.

Šolski center Kranj (SCKR)

SCKR perustettiin yhdistämällä teknillisen koulun keskus ja Kranjin talous- ja palveluoppilaitos. Se on allekirjoittanut sopimukset yli 300 yrityksen ja organisaation kanssa käytännön koulutuksesta. Aikuiskoulutus on toteutettu rinnakkain nuorten opiskelijoiden säännöllisen koulutuksen kanssa. Sisältö ja ohjelmat on sidottu alueen yritysten tarvittaviin säännöllisen koulutuksen ja taitojen ohjelmiin. Koulussa on 5 organisaatioyksikköä: Teknillinen korkeakoulu (tietotekniikka, sähkötekniikka ja mekatroniikka); Talouden, palveluiden ja rakennustekniikan lukio; Erikoistunut peruskoulu; Ammattikorkeakoulu (mekatroniikka, informatiikka, sähköenergia, talous); ja yritysten välinen koulutuskeskus: koulun keskuksen ja talouden välinen yhteistyö.

Koulu on aktiivisesti mukana kansallisen, alueellisen ja kansainvälisen tason hankkeissa ja toimii erittäin aktiivisesti uusiutuvien energialähteiden ja energiantuotannon aloilla. Viime vuonna avasimme Haasin teknisen koulutuskeskuksen, jolla meillä kaikilla koulutuksen osanottajilla ja alueen kumppaneilla oli pääsy korkealaatuiseen CNC-tekniikan alan koulutukseen.

Viesoji istaiga Vilniaus statybininku rengimo centras (VSRC)

VSRC on nuorten ja aikuisten ammatillisen koulutuksen tarjoaja. Se perustettiin vuonna 1946 ja se on yksi tärkeimmistä korkealaatuisen ammatillisen koulutuksen tarjoajista Liettuassa.

Keskus tarjoaa monipuolisia kursseja rakentamisen pääalueelta, on kansallisella tasolla johtava instituutti rakennusalan jatkokoulutusjärjestelmässä. Sen pääkokemus on metodologinen asiantuntemus elinikäisestä oppimisesta, tutkintojen kehittämisestä ja koulutusohjelmista. Keskus on sertifioitu ISO EN 9001: llä vuodesta 2013.

Koulutus suoritetaan nykyaikaisilla koneilla ja työkaluilla varustetuissa työpajoissa ja laboratorioissa. Kaikki keskuksen henkilökunta on saanut arvokasta omakohtaisia ​​kokemuksia työskentelemällä valitsemillaan aloilla. VSRC on luonut läheiset verkottumisyhteydet työnantajien ja paikallisen teollisuuden kanssa, jotka varmistavat, että kurssit valmistelevat opiskelijoita valitsemaansa uraan.

Vuodesta 1999 lähtien hän on ollut aktiivisesti mukana erilaisissa kansallisissa ja EU: n hankkeissa ja kehittänyt tiivistä yhteistyötä useiden EU: n ammatillisen koulutuksen oppilaitosten kanssa. Vuonna 2015 keskus sai Erasmus + -liikkuvuusperuskirjan.