Jau prieinamas Europos Komisijos nemokamas sveikatos ir saugos kursas, skirtas naujoms „žalioms“ darbo vietoms

Europos Komisijos sveikatos ir saugos veiksmų plano paraiška, kurią parengė „Fundación Laboral de la Construcción“, pradėjo nemokamus internetinius mokymus, kuriuos sudaro trys skyriai ir aštuoni moduliai: Medžiagos (Izoliacinės ir Sandarinimo, Apdailos, Bituminės ir Tvarios), Veiksmai (Izoliacijos, Atvirkštiniai žalieji stogai, Atsinaujinančios energijos sistemos) ir Atliekos (Atliekų tvarkymas).

Jei norite atnaujinti savo žinias apie sveikatą ir saugą, taikomą naujose „žaliosiose“ darbo vietose, mokytis savarankiškai ir įsivertinti, turite unikalią galimybę tai padaryti nemokamai ir internetu. Sveikaitos ir saugos veiksmų plano savarankiški mokymai dabar yra prieinami visiems, norintiems atnaujinti savo žinias apie sveikatą ir saugą, su atnaujintu „žaliųjų“ darbo vietų profesinių profilių turiniu, patvirtintu Europos Komisijos.

Pastebėjus sveikatos ir saugos mokymo trūkumus bei neigiamą jų įtaką Europos Sąjungos (ES) statybų sektoriui. Europos Komisija, bendradarbiaudama su Europos inovacijų taryba ir mažų ir vidutinių įmonių vykdomąja agentūra (EISMEA), nusprendė parengti strateginę programą, skirtą sveikatos ir saugos statybų mokymams tobulinti, pavadintą Sveikatos ir saugos Statybos sektoriuje veiksmų planas.

Projektas buvo esminė Statybos sektoriaus veiksmų plano projekto „Strateginis požiūris į profesines kompetencijas statybų pramonėje“, kuriam vadovauja „Fundación Laboral de la Construcción“, dalis.“

Sveikatos ir saugos plano konkursu, kurį Komisija paskelbė 2018 m., buvo siekiama pašalinti mokymo spragas energijos vartojimo efektyvumo ir tvarių medžiagų srityse. Projektas buvo sukurtas bendradarbiaujant su atitinkamomis organizacijomis iš dvylikos šalių, dalyvaujančių „Veiksmų plano statybos sektoriuje“ projekte (Belgijos, Suomijos, Prancūzijos, Vokietijos, Graikijos, Airijos, Italijos, Lietuvos, Lenkijos, Portugalijos, Slovėnijos, Ispanijos ir Suomijos).

Sveikatos ir saugos veiksmų planas

Šiuo tikslu projekte buvo sukurti keli moduliai, kurie padės spręsti sveikatos ir saugos problemas, susijusias su dažniausiai pasitaikančiomis medžiagomis ir operacijomis, nepamirštant pagrindinių pavojų ar mažiau žinomų problemų.

Atsižvelgiant į tai, iš viso buvo sukurti 8 moduliai, suskirstyti į tris skyrius:

 • 1 skyrius. Medžiagos
  • Izoliacinės ir sandarinimo medžiagos.
  • Apdailos medžiagos.
  • Bituminės medžiagos.
  • Tvarios medžiagos.
 • 2 skyrius: Veiksmai
  • Izoliacijos operacijos
  • Atvirkštinis žaliasis stogas.
  • Atsinaujinančios energijos sistemos.
 • 3 skyrius: Atliekos
  • Atliekų tvarkymas.

2020 m. vasarą ir rudenį beveik 200 žmonių išklausė bandomuosius Saugos ir sveikatos veiksmų plano kursus – tai praktinė patirtis tobulinant šį nemokamą ir atvirą savarankišką mokymą.