Το δωρεάν μάθημα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την υγεία και την ασφάλεια στις νέες “πράσινες” θέσεις εργασίας είναι τώρα διαθέσιμο

Ο διαγωνισμός Health & Safety Blueprint της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, ο οποίος αναπτύχθηκε από την Fundación Laboral de la Construcción, έχει ξεκινήσει τη δωρεάν διαδικτυακή δράση κατάρτισης, η οποία αποτελείται από τρεις ενότητες, με οκτώ υπό-ενότητες: Υλικά (μόνωση και στεγανοποίηση, φινίρισμα, ασφαλτικά και βιώσιμα), εργασίες (μόνωση, ανεστραμμένες πράσινες στέγες και συστήματα ανανεώσιμων πηγών ενέργειας) και απόβλητα (διαχείριση αποβλήτων).

Αν θέλετε να επικαιροποιήσετε τις γνώσεις σας σε θέματα υγείας και ασφάλειας, εφαρμοσμένες στις νέες “πράσινες” θέσεις εργασίας, να μάθετε αυτόνομα και να αυτό-αξιολογηθείτε, έχετε μια μοναδική ευκαιρία, δωρεάν και διαδικτυακά. Η αυτό-κατάρτιση Health & Safety Blueprint είναι πλέον διαθέσιμη για όσους ενδιαφέρονται να επικαιροποιήσουν τις γνώσεις τους στον τομέα της υγείας και της ασφάλειας, με επικαιροποιημένο περιεχόμενο των επαγγελματικών προφίλ για τις “πράσινες” θέσεις εργασίας, που εγκρίθηκαν από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή.

Αφού παρατηρήθηκαν ελλείψεις στην κατάρτιση σε θέματα υγείας και ασφάλειας καθώς και οι αρνητικές επιπτώσεις τους στον Κατασκευαστικό τομέα της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ), η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, σε συνεργασία με το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Καινοτομίας και τον Εκτελεστικό Οργανισμό Μικρών και Μεσαίων Επιχειρήσεων (EISMEA), αποφάσισε να αναπτύξει ένα στρατηγικό πλαίσιο για τη βελτίωση της κατάρτισης στον τομέα της υγείας και της ασφάλειας στις κατασκευές, το οποίο ονομάζεται Σχέδιο Υγείας και Ασφάλειας στις Κατασκευές.

Το έργο αποτέλεσε ουσιαστικό μέρος του έργου Construction Blueprint, “Στρατηγική προσέγγιση των επαγγελματικών ικανοτήτων στον κατασκευαστικό κλάδο”, του οποίου ηγείται η Fundación Laboral de la Construcción.

Ο διαγωνισμός “Σχέδιο για την υγεία και την ασφάλεια”, ο οποίος ανατέθηκε από την Επιτροπή το 2018 στον φορέα, αποσκοπούσε στην αντιμετώπιση του ελλείμματος κατάρτισης σε θέματα ενεργειακής απόδοσης και βιώσιμων υλικών. Το έργο αναπτύχθηκε με τη συνεργασία σχετικών φορέων από δώδεκα χώρες που συμμετέχουν στο έργο Construction Blueprint (Βέλγιο, Φινλανδία, Γαλλία, Γερμανία, Ελλάδα, Ιρλανδία, Ιταλία, Λιθουανία, Πολωνία, Πορτογαλία, Σλοβενία, Ισπανία και Φινλανδία).

Σχέδιο H&S

Για το σκοπό αυτό, το έργο ανέπτυξε διάφορες ενότητες που θα βοηθήσουν στην αντιμετώπιση των ζητημάτων υγείας και ασφάλειας των πιο κοινών υλικών και εργασιών, χωρίς να ξεχνά τους μεγάλους κινδύνους ή τα λιγότερο γνωστά ζητήματα.

Με αυτό το σκεπτικό, δημιουργήθηκαν συνολικά 8 ενότητες, οι οποίες κατανέμονται σε 3 υπο-ενότητες:

 • Ενότητα 1: Υλικά
  • Υλικά μόνωσης και στεγανοποίησης.
  • Υλικά φινιρίσματος.
  • Ασφαλτικά υλικά.
  • Βιώσιμα υλικά.
 • Τμήμα 2: Εργασίες
  • Εργασίες μόνωσης.
  • Αντεστραμμένες πράσινες στέγες.
  • Συστήματα ανανεώσιμων πηγών ενέργειας.
 • Τμήμα 3: Απόβλητα
  • Διαχείριση αποβλήτων.

Κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού και του φθινοπώρου του 2020, σχεδόν 200 άτομα παρακολούθησαν τα πιλοτικά μαθήματα Health & Safety Blueprint, μια πρακτική εμπειρία για τη βελτίωση αυτής της δωρεάν και ανοικτής αυτοκατάρτισης.