Iššūkiai, sinergija ir Europos perspektyvos: LIT Airijos visuomenei pristato Veiksmų planą Statybos pramonei

Vakar Airijos partneris surengė nuotolinį viešinimo renginį, kuriame aptarė su statybų mokymais susijusius projekto iššūkius ir pasiektus rezultatus. Renginio metu buvo pristatytas CHARTER projektas, dar vienas Kultūros paveldo projektas, dalyvavo paveldo ministras kartu su kitomis nacionalinėmis asmenybėmis.

Limeriko Technologijos Institutas (LIT) Airijoje surengė Veiksmų plano statybos pramonei viešinimo renginį, kuriame dalyvavo daugiau nei 30 suinteresuotųjų šalių iš įvairių sektorių – švietimo, pramonės ir politikos lygmens. Renginį atidarė ministras Malcolmas Noonanas, paveldo ministras, o LIT prezidentas dr. Vincentas Cunnane’as pasveikino visus. Dr Nessa Roche iš Paveldo departamento pristatė Kultūros paveldo veiksmų planą (CHARTER), o Lis O’Brien iš LIT pristatė įgūdžių Veiksmų planą statybos pramonei.

Abiejuose veiksmų planuose pabrėžiama, kad didžiuliai pokyčiai ir statybų pramonės transformacija yra iššūkis, būdingas ne tik Airijai, bet ir labai svarbus visoje Europoje. Politikos atsakas į klimato krizę dabar pradeda daryti didelį poveikį visiems visuomenės aspektams, o statybų sektorius yra priešakyje, nes daug dėmesio skiriama mūsų pastatų modernizavimui ir labai efektyvių naujų pastatų statybai.

Dalyvių grupėse surengėme keletą puikių diskusijų apie energijos vartojimo efektyvumą, žiedinę ekonomiką ir skaitmeninimo poreikius bei įgūdžius ir labai dėkojame visiems, kurie skyrė laiko dalyvauti renginyje, nes žinome, kad esate labai užsiėmę žmonės.

Paskutinė mintis: reikia atkreipti dėmesį į pastangų susiskaidymą švietimo ir mokymo sektoriuje. Viešinimo renginys yra būtino bendradarbiavimo ir ryšio pavyzdys. Turime pagerinti ryšius ir tobulinimo galimybes tarp tęstinio ir aukštojo mokslo, pramonės, o politikos lygmeniu, turime vengti pastangų dubliavimo, turime dabar planuoti ateitį (o ne reaguoti tuo metu) ir turime maksimaliai padidinti savo bendradarbiavimą su pramone.