Brezplačni tečaj Evropske komisije o zdravju in varnosti na novih “zelenih” delovnih mestih je zdaj na voljo

V okviru razpisa Evropske komisije Health & Safety Blueprint, ki ga je pripravil Fundación Laboral de la Construcción, se je začela izvajati brezplačna spletna akcija usposabljanja, ki je sestavljena iz treh delov z osmimi moduli: Materiali (izolacija in tesnjenje, zaključna obdelava, bitumenska in trajnostna), postopki (izolacija, obrnjene zelene strehe in sistemi obnovljivih virov energije) in odpadki (ravnanje z odpadki).

Če želite posodobiti svoje znanje s področja varnosti in zdravja pri delu, ki se uporablja za nova “zelena” delovna mesta, se samostojno učiti in samoocenjevati, imate edinstveno priložnost, brezplačno in prek spleta. Samostojno usposabljanje za varnost in zdravje pri delu (Health & Safety Blueprint) je zdaj na voljo vsem, ki želijo posodobiti svoje znanje s področja varnosti in zdravja pri delu s posodobljeno vsebino poklicnih profilov za “zelena” delovna mesta, ki jih je potrdila Evropska komisija.

Po opazovanju pomanjkljivosti pri usposabljanju za varnost in zdravje pri delu ter njihovega negativnega vpliva na gradbeni sektor Evropske unije (EU). Evropska komisija se je v sodelovanju z Evropskim svetom za inovacije ter Izvajalsko agencijo za mala in srednje velika podjetja (EISMEA) odločila razviti strateški okvir za izboljšanje usposabljanja na področju zdravja in varnosti v gradbeništvu, imenovan Načrt za zdravje in varnost v gradbeništvu.

Projekt je bil bistveni del projekta Construction Blueprint, “Strateški pristop k strokovnim kompetencam v gradbeništvu”, ki ga vodi Fundación Laboral de la Construcción.

Cilj razpisa Health & Safety Blueprint, ki ga je Komisija leta 2018 naročila naročniku, je bil odpraviti vrzel v usposabljanju na področju energetske učinkovitosti in trajnostnih materialov. Projekt je bil razvit v sodelovanju z ustreznimi akterji iz dvanajstih držav, vključenih v projekt Construction Blueprint (Belgija, Finska, Francija, Nemčija, Grčija, Irska, Italija, Litva, Poljska, Portugalska, Slovenija, Španija in Finska).

Načrt H&S

V ta namen je bilo v okviru projekta razvitih več modulov, ki bodo pomagali obravnavati vprašanja varnosti in zdravja pri delu z najpogostejšimi materiali in postopki, ne da bi pri tem pozabili na večja tveganja ali manj znana vprašanja.

V ta namen je bilo oblikovanih skupno 8 modulov, ki so razdeljeni v tri sklope:

 • Oddelek 1: Materiali
  • Materiali za izolacijo in tesnjenje.
  • Zaključni materiali.
  • Asfaltni materiali.
  • Trajnostni materiali.
 • Oddelek 2: Dejavnosti
  • Izolacijski postopki.
  • Obrnjene zelene strehe.
  • Sistemi za obnovljive vire energije.
 • Oddelek 3: Odpadki
  • Ravnanje z odpadki.

Poleti in jeseni 2020 se je skoraj 200 ljudi udeležilo pilotnih tečajev Zdravstveni in varnostni načrt, ki so bili praktična izkušnja za izboljšanje tega brezplačnega in odprtega samoizobraževanja.