„Pedmede“ organizuoja debatus apie įgūdžių iššūkius statybos srityje su sektorių ekspertais iš Graikijos

„Pedmede“ sėkmingai surengė apskritojo stalo diskusiją tarp ekspertų, viešinimo renginį pavadintą: „Įgūdžių iššūkiai statybų sektoriuje“ – įgyvendinant projektą „Veiksmų planas statybos pramonei“.

Renginys vyko nuotoliniu būdu 2021 m. liepos 14 d., kaip Europos komisijos Erasmus+ programos Veiksmų planas statybos pramonei dalis, kuria siekiama sukurti naują strateginį požiūrį – Sektorinį įgūdžių aljansą statybos sektoriuje.

Renginyje dalyvavo žymūs politikos srities atstovai, akademikai, visuomenė, aplinkosaugos sektoriaus atstovai, socialinių partnerių ir pagrindinių suinteresuotųjų šalių atstovai ir kt., kurie pasidalino savo patirtimi, gerąja praktika, nuomonėmis ir pasiūlymais, siekiant skatinti tvarumą, inovacijas ir statybos pramonės konkurencingumą. Pirmiausiai, per tris apskritojo stalo diskusijas, vykusias trijuose pogrupiuose (Energijos vartojimo efektyvumo, Žiedinės ekonomikos, Skaitmeninės ekonomikos), į kuriuos dalyviai buvo suskirstyti, išryškėjo pagrindiniai statybų pramonės iššūkiai pereinant prie energiją tausojančios, žiedinės ir skaitmeninės ekonomikos. Buvo aiškiai pabrėžta, kad statybų sektoriuje reikia „perkvalifikuoti, kelti kvalifikaciją ir įgyti skirtingų įgūdžių“, nes tai būtina sąlyga norint reaguoti į greitą revoliuciją ir prisitaikyti prie būsimų darbo rinkos poreikių.

Pagrindinės diskusijos išvados bus svariai prisidės prie Veiksmų plano statybos pramonei projekto, sudaryti Graikijos sektoriaus įgūdžių ir mokymo poreikių planavimo sistemą skaitmeninimo, žiedinės ekonomikos ir energijos vartojimo efektyvumo srityse.

„Veiksmų plano statybos pramonei“ projektas, kuriame dalyvauja Pedmede ir atstovauja Graikijos statybų sektoriui, yra svarbus statybos pramonės projektas, suburiantis 24 partnerius iš 12 ES šalių, kurie kartu plėtos įgūdžių aljansą šiame sektoriuje.

Nuoširdžiai dėkojame renginio pranešėjams ir dalyviams, kurie savo buvimu ir vaidmeniu aktyviai palaikė šią iniciatyvą!

Galite sekti projekto eigą jo tinklalapyje, taip pat sekdami jį socialinėje žiniasklaidoje.