Η ΠΕΔΜΕΔΕ διοργανώνει συζήτηση για τις προκλήσεις των κατασκευαστικών δεξιοτήτων με κλαδικούς εμπειρογνώμονες από την Ελλάδα

Η ΠΕΔΜΕΔΕ διοργάνωσε με επιτυχία συζήτηση στρογγυλής τραπέζης μεταξύ εμπειρογνωμόνων στα πλαίσια του έργου ‘Construction Blueprint‘, με θέμα «Τα επαγγέλματα και οι νέες δεξιότητες στον Κατασκευαστικό κλάδο»

Η εκδήλωση πραγματοποιήθηκε διαδικτυακά στις 14/07/2021 στα πλαίσια του Ευρωπαϊκού προγράμματος Erasmus+ Construction Blueprint, το οποίο στοχεύει στην ανάπτυξη μιας νέας στρατηγικής προσέγγισης -Τομεακής Συμμαχίας Δεξιοτήτων στον Κατασκευαστικό κλάδο.

Στη συζήτηση παρευρέθηκαν διακεκριμένοι εκπρόσωποι του πολιτικού χώρου, ακαδημαϊκοί, στελέχη του Δημόσιου τομέα, εκπρόσωποι οργανώσεων κ.α., οι οποίοι μετέφεραν την εμπειρία τους, καλές πρακτικές, απόψεις και προτάσεις για τη διασφάλιση της βιωσιμότητας, της καινοτομίας και της ανταγωνιστικότητας του Κατασκευαστικού κλάδου. Ειδικότερα, μέσα από τις τρεις συζητήσεις στρογγυλής τραπέζης που έλαβαν χώρα στα πλαίσια των τριών υποομάδων στις οποίες χωρίστηκαν οι συμμετέχοντες, αναδείχθηκαν οι βασικές προκλήσεις του Κατασκευαστικού κλάδου, στα πλαίσια της μετάβασής του σε μία Ενεργειακή αποδοτική, Κυκλική και Ψηφιακή Οικονομία. Σημείο αναφοράς αποτέλεσε η σύνδεση των προκλήσεων αυτών με την αναγκαιότητα ανάπτυξης νέων δεξιοτήτων στον κλάδο και την ανάδειξη του “re-skilling, up-skilling και cross-skilling” του εργατικού δυναμικού του κλάδου ως βασική προϋπόθεση για την προσαρμογή του Κατασκευαστικού κλάδου στα νέα δεδομένα της εποχής.

Τα πορίσματα της συζήτησης θα ανατροφοδοτήσουν τα αποτελέσματα του έργου Construction Blueprint, προσφέροντας το πλαίσιο της χαρτογράφησης των αναγκών εκπαίδευσης και κατάρτισης στον κλάδο στην Ελλάδα στους άξονες της Ψηφιοποίησης (Digitalization), της Κυκλικής Οικονομία (Circular Economy) και της Ενεργειακής Απόδοσης (Energy Efficiency).

Το έργο Construction Blueprint, στο οποίο εταίρος από την Ελλάδα είναι η ΠΕΔΜΕΔΕ, αποτελεί έργο ορόσημο για τον Κατασκευαστικό κλάδο, καθώς συγκεντρώνει 24 εταίρους από 12 χώρες της ΕΕ, οι οποίοι θα δημιουργήσουν τη Συμμαχία για τις Δεξιότητες στον κλάδο, τροφοδοτώντας με συμπεράσματα και προτάσεις την ΕΕ για τα νέα σχέδια δράσης για την εκπαίδευση και κατάρτιση στον κλάδο.

Θα θέλαμε να ευχαριστήσουμε θερμά τους ομιλητές που στήριξαν ενεργά με την παρουσία και το ρόλο τους την παρούσα πρωτοβουλία και ειδικότερα ευχαριστούμε τους!

Μπορείτε να παρακολουθείτε τις εξελίξεις του έργου μέσα από την ιστοσελίδα του, καθώς και μέσα από την παρουσία του στα Social Media.