PEDMEDE organizira razpravo o izzivih na področju gradbenih znanj in spretnosti s strokovnjaki iz Grčije

Pedmede je v okviru projekta Construction Blueprint uspešno organiziral okroglo mizo med strokovnjaki, dogodek z naslovom “Izzivi na področju znanj in spretnosti v gradbenem sektorju”.

Dogodek je potekal na spletu 14. julija 2021 v okviru evropskega programa Erasmus+ Construction Blueprint, katerega cilj je razviti nov strateški pristop – Sectoral Skills Alliance in the Construction sector.

Dogodka so se udeležili ugledni predstavniki politike, akademikov, javnosti, okoljskega sektorja, predstavniki socialnih partnerjev in ključnih deležnikov itd., ki so delili svoje izkušnje, dobre prakse, mnenja in predloge za povečanje trajnosti, inovativnosti in konkurenčnosti gradbeništva. Na treh okroglih mizah, ki so potekale v okviru treh podskupin (energetsko učinkovito, krožno in digitalno gospodarstvo), v katere so bili razdeljeni udeleženci, so se zlasti pokazali glavni izzivi gradbeništva pri prehodu v energetsko učinkovito, krožno in digitalno gospodarstvo. Močno je bila poudarjena potreba po “pre-usposabljanju, izpopolnjevanju in navzkrižnem izpopolnjevanju” delovne sile v gradbenem sektorju kot predpogoju za odziv na hitro revolucijo in prilagajanje prihajajočim potrebam trga dela.

Ključne ugotovitve razprave bodo pomemben prispevek k projektu Construction Blueprint, ki bo zagotovil okvir za kartiranje potreb po spretnostih in usposabljanju v tem sektorju v Grčiji na področjih digitalizacije, krožnega gospodarstva in energetske učinkovitosti.

Projekt Construction Blueprint, v katerem PEDMEDE sodeluje kot predstavnik grškega gradbenega sektorja, je prelomni projekt gradbene industrije, ki združuje 24 partnerjev iz 12 držav EU, ki bodo skupaj razvili zavezništvo za veščine v tem sektorju.

Toplo se zahvaljujemo govornikom in udeležencem dogodka, ki so s svojo prisotnostjo in vlogo aktivno podprli to pobudo!

Razvoj projekta lahko spremljate na njegovem spletnem mestu, pa tudi tako, da mu sledite v družabnih medijih.