Partnerstwo

Koordynator projektu

Fundación Laboral de la Construcción

Praca celem udostępnienia firmom i pracownikom środków do zwiększenia profesjonalizmu, zabezpieczenia wykwalifikowanej i udanej przyszłości – oto główny cel Confederación Nacional de la Construcción (CNC) (organizacja pracodawców budownictwa), CCOO de Construcción y Servicios and Federación de Industria, Construcción y Agro (UGT-FICA) (związki zawodowe), które razem, od 1992 roku, tworzą tą organizację non-profit.

W wyniku lat pracy i wysiłków,  Fundación Laboral stała się kluczową instytucją w sektore i głównym partnerem działającym na rzecz przyszłości firm i pracowników wykwalifikowanych.

Wraz z poszerzaniem się doświadczenia i wiedzy w naszym zasięgu, naszym celem staje się stworzenie sytuacji w której zapobieganie ryzyku zawodowemu, szkolenia, innowacje, zrównoważony rozwój i nowe technologie będą w stanie pomóc nam ulepszyć nasz sektor. W 45 ośrodkach szkoleniowych naszej instytucji co roku szkolą się tysiące pracowników budowlanych. Oferta szkoleniowa obejmuje ponad 400 działań szkoleniowych oraz ponad 100 autorskich podręczników na różne tematy budowlane. Fundacja korzysta ze współpracy z  ponad 1500 szkoleniowcami w Hiszpanii.

Fundación Laboral de la Construcción ma bogate doświadczenie w programach wymiany doświadczeń z innymi krajami UE, zarówno z młodymi uczniami/studentami i bezrobotnymi, jak i z pracownikami, którzy chcą się od siebie uczyć. Ponadto jest aktywnym członkiem sieci REFORME, ponadnarodowej sieci europejskich instytucji i organizacji szkoleniowych z 9 krajów, istniejącej od 25 lat i ułatwiającej wymianę wiedzy fachowej i dobrych praktyk w dziedzinie kształcenia i szkolenia zawodowego.

Od 2013 roku skupiamy się się na szkoleniach zawodowych i kształceniu – niektóre nasze rady regionalne przyznają wyższy stopień kwalifikacji „Energii Odnawialnych” i średni poziom kwalifikacji „Eksploatacji i Konserwacji Maszyn Budowlanych”, „Technika budowy” i „Technika wykopów i sond”.