Εταιρικό Σχήμα

Συντονιστής Έργου

Fundación Laboral de la Construcción

Από το 1992 εργάζεται για να παρέχει σε εταιρείες και υπαλλήλους τους πόρους για να είναι πιο επαγγελματικοί, ασφαλείς, καταρτισμένοι και με πιο επιτυχημένο μέλλον. Αυτός είναι ο κύριος στόχος της ένωσης Confederación Nacional de la Construcción (CNC), CCOO de Construcción y Servicios και Federación de Industria, Construcción y Agro (UGT-FICA), οι οποίοι όλοι μαζί αποτελούν αυτόν τον μη κερδοσκοπικό οργανισμό.

Ως αποτέλεσμα ετών αφοσίωσης και προσπάθειών, η Fundación Laboral έχει γίνει μια οντότητα αναφοράς στον κλάδο και βασικός συνεργάτης στον καθορισμό του μέλλοντος των εταιρειών και των επαγγελματιών του. Με την ολοένα και περισσότερη εμπειρία και γνώση στην διάθεση μας, ο στόχος μας είναι η πρόληψη των επαγγελματικών κινδύνων, η εκπαίδευση, η καινοτομία, η βιωσιμότητα και οι νέες τεχνολογίες που μπορούν να μας βοηθήσουν να βελτιώσουμε τον τομέα. Χιλιάδες εργαζόμενοι εκπαιδεύονται ετησίως σε ένα από τα 45 εκπαιδευτικά μας κέντρα. Η προσφορά κατάρτισης αποτελείται από περισσότερες από 400 δράσεις και περισσότερα από 100 εγχειρίδια για διάφορα κατασκευαστικά θέματα. Το Ίδρυμα βασίζεται στη συνεργασία περισσότερων από 1500 εκπαιδευτών στην Ισπανία.

Το Ίδρυμα Εργασίας για τον Κατασκευαστικό Κλάδο της Ισπανίας έχει εκτεταμένη εμπειρία σε προγράμματα ανταλλαγής εμπειριών με άλλες χώρες της ΕΕ, τόσο με νέους φοιτητές όσο και άνεργους, καθώς και με γενικό προσωπικό που θέλει να μάθει ο ένας από τον άλλο. Επιπλέον, είναι ενεργό μέλος του Δικτύου REFORME, ένα διεθνικό δίκτυο ευρωπαϊκών ιδρυμάτων κατάρτισης και οργανισμών από 9 χώρες, ενεργό εδώ και 25 χρόνια και έχει διευκολύνει την ανταλλαγή τεχνογνωσίας και καλών πρακτικών στον τομέα της ΕΕΚ.

Από το 2013 επικεντρωνόμαστε στην Επαγγελματική Κατάρτιση και διδάσκουμε σε πολλά από τα περιφερειακά μας συμβούλια τον υψηλότερο βαθμό προσόντων στις «Ανανεώσιμες Ενέργειες» και τους βαθμούς προσόντων μεσαίου επιπέδου στο «Λειτουργία και Συντήρηση Κατασκευαστικών Μηχανών», «Τεχνικός Κατασκευής» και «Τεχνικός ανασκαφών και δοκιμών» .