Partnerstvo

Koordinator projekta

Fundación Laboral de la Construcción

Fundación Laboral de la Construcción (Fundacion Laboral) si od leta 1992 prizadevamo podjetjem in zaposlenim delavcem zagotavljati sredstva za doseganje večje strokovnosti, varnosti in kvalificiranosti; to je glavni cilj združenja organizacij Confederación Nacional de la Construcción (CNC), CCOO de Construcción y Servicios in Federación de Industria, Construcción y Agro (UGT-FICA), ki skupaj tvorijo neprofitno organizacijo Fundación Laboral.

Zaradi dolgoletne predanosti in prizadevanj je Fundación Laboral postal referenčni subjekt v sektorju in ključni partner, ki dela za prihodnost podjetij in strokovnjakov. Z rastočimi izkušnjami in znanjem smo si postavili cilj, da s preprečevanjem poklicnih tveganj, usposabljanjem, inovacijami, trajnostno naravnanostjo in novimi tehnologijami pripomoremo k izboljšanju našega sektorja. Letno se v enem od naših 45 centrov za usposabljanje usposablja več tisoč gradbenih delavcev. Ponudba usposabljanja vključuje več kot 400 usposabljanj in več kot 100 lastnih priročnikov o različnih gradbenih predmetih. Z našo organizacijo sodeluje več kot 1500 izvajalcev usposabljanja v Španiji.

Fundación Laboral de la Construcción ima bogate izkušnje s programi izmenjave izkušenj z drugimi državami EU, tako z mladimi študenti in brezposelnimi delavci kot tudi s splošnim zaposlenim osebjem, ki se želi učiti drug od drugega. Poleg tega je aktivna članica mreže REFORME, nadnacionalne mreže evropskih izobraževalnih ustanov in organizacij iz 9 držav, obstaja 25 let in spodbuja izmenjavo strokovnega znanja in dobrih praks na področju poklicnega izobraževanja in usposabljanja.

Od leta 2013 smo osredotočeni na poklicno usposabljanje in v številnih naših regionalnih svetih poučujemo na višji kvalifikacijski stopnji program „Obnovljive energije“, na srednji kvalifikacijski stopnji programe „Operiranje in vzdrževanje gradbenih strojev“, „Gradbeni tehnik“ in „Tehnik za izkopavanja in sonde“.