Učni viri o koronavirusu: spletne platforme

Preučitev vrste spletnih platform za vodje usposabljanja in izobraževalce med obdobjem covida-19.

Evropska komisija učencem, učiteljem in pedagoškim delavcem zagotavlja zanimive spletne vire za usposabljanje.

Spletni učni viri

Izbruh pandemije Covid-19 v Evropi in nujni nacionalni ukrepi za boj proti širjenju virusa lahko močno vplivajo na zagotavljanje možnosti izobraževanja, usposabljanja in mobilnosti za učence, učitelje in izobraževalce v Evropski uniji .

Spletna orodja imajo lahko, tako kot številna digitalna orodja (na spletu in zunaj njega), različne izobraževalne namene:

  • medsebojno povezovanje izobraževalcev in učencev, kadar so na ločenih lokacijah,
  • dostop do informacij in okolij, ki niso običajno na voljo doma ali v vseh ustanovah,
  • podpiranje stalnega strokovnega razvoja pedagoških delavcev na prožen način.

Za zagotovitev kontinuitete pri dejavnostih izobraževanja in usposabljanja je na voljo veliko spletnih učnih gradiv:

Prihodnji pregled akcijskega načrta za digitalno izobraževanje sredi leta 2020 bo nadalje podprl razvoj spletnega učenja na različnih ravneh izobraževanja v Evropi.

Povezana vsebina