Evropsko združenje gradbene industrije (FIEC) ocenjuje negativne učinke koronavirusa na gradbeno industrijo

European Construction Industry Federation (FIEC) je kot evropska sektorska organizacija, ki zastopa interese gradbenih podjetij vseh velikosti, pozvalo Evropsko komisijo k sprejetju izrednih ukrepov za zmanjšanje posledic krize zaradi covida-19.

Na začetku tedna je FIEC Evropski komisiji poslal izjavo z nujnimi ukrepi, in sicer da bi se koronavirus obravnaval kot primer višje sile; da bi se odpravile kazni za podjetja, ki morajo prekiniti delo; in da bi se povečala evropska sredstva za kritje višjih stroškov dela.

Izredne gospodarske razmere v večini evropskih držav so dodaten razlog, da si FIEC prizadeva zaščititi gradbeništvo, ki predstavlja 9 % BDP v EU-27 in zaposluje 16 milijonov delavcev. Izvajanje varnostnih in zdravstvenih ukrepov ter ukrepov socialne izolacije je vplivalo na gradbena dela. V tem smislu bodo odpovedi projektov in/ali zamude pri projektih, ki bodo imele finančne posledice, vplivali na sektorska podjetja.

Za ublažitev posledic te krize je FIEC kot dopolnitev predlogov Evropske komisije priporočil tri nujne ukrepe: uporaba primera „višje sile“; priporočitev državam članicam, naj dovolijo začasno ustavitev ali zmanjšano izvajanje nedokončane gradnje brez kazni in ob upoštevanju škode; in dodelitev posebnih virov za projekte, ki jih sofinancira Evropska unija.

Za dostop do vseh informacij kliknite na naslednjo povezavo (v angleščini).