Evropski odziv na krizo zaradi koronavirusa

Izbruh koronavirusa je postavil Evropo pred preizkušnjo kakršne si pred nekaj meseci ne bi mogli niti zamisliti.  Za ublažitev negativnih vplivov na življenje ljudi in gospodarstvo je Evropska komisija sprejela celovit gospodarski odziv.

Izbruh koronavirusa v prvi vrsti pomeni izredne razmere na področju javnega zdravja, prav tako pa tudi velik pretres za evropsko in svetovno gospodarstvo. Države članice so že sprejele ali sprejemajo ukrepe proračunske politike v podporo likvidnosti za povečanje zmogljivosti svojih zdravstvenih sistemov ter za pomoč državljanom in sektorjem, ki so še posebej prizadeti.

Zaradi razširjenosti in obsega krize je potreben popolnoma nov odziv tako glede obsega in hitrosti kot tudi na področju solidarnosti. Nujno je treba podpreti področja zdravstva, gospodarstva, sociale, zaposlovanja. To je bil razlog za celovit sveženj ukrepov Evropske komisije, ki med različnimi ukrepi za sodelovanje in podporo zdravstvu vključuje ustanovitev skupine strokovnjakov iz celotne Evrope, da bi zagotovila državam članicam najboljše razpoložljivo znanje.

Source: European Commission (04/04/2020).
Vir: Evropska komisija (4. 4. 2020).

 

Komisija je s svojim posredovanjem zagotovila večjo dostopnost proračuna EU, večjo prožnost proračunskih pravil in prvič v zgodovini uporabila splošno zaščitno klavzulo Pakta za stabilnost in rast. Ta odziv EU skupaj z ukrepi, ki jih je sprejela Evropska centralna banka, državam članicam zagotavlja doslej največje proračunsko in finančno zmogljivost za pomoč tistim, ki jo najbolj potrebujejo.

2. aprila 2020 je organ Skupnosti sprožil novo pobudo, imenovano SURE (instrument začasne podpore za ublažitev tveganj za brezposelnost v izrednih razmerah), za ohranitev delovnih mest in podporo družinam. Predlagal je tudi preusmeritev vseh razpoložljivih strukturnih skladov na odziv na koronavirus, s čimer se podaljšuje začasni okvir, sprejet 19. marca 2020, in na ta način državam članicam omogoči pospešitev raziskav, testiranja in proizvodnje izdelkov povezanih s koronavirusom da bi tako zaščitili delovna mesta in dodatno podprli gospodarstvo v okviru izbruha te bolezni. S tem ukrepom je zagotovljena tudi podpora gradbeništvu in povečanje števila objektov za testiranje.

Evropska podpora za gradbeništvo in povečanje števila objektov za testiranje

Države članice lahko dodelijo pomoč v obliki neposrednih nepovratnih sredstev, davčnih ugodnosti, vračljivih predplačil in jamstev brez izgub za podporo naložbam, ki omogočajo gradnjo ali nadgradnjo infrastruktur, potrebnih za razvoj in preskušanje produktov, potrebnih za odziv na izbruh koronavirusa do njihove prve industrijske uvedbe.

Za več informacij kliknite naslednjo povezavo.