Πόροι μάθησης Κορονοϊού: διαδικτυακές πλατφόρμες

Εξερευνήστε μια σειρά διαδικτυακών πλατφορμών για εκπαιδευτές και εκπαιδευτικούς κατά τη διάρκεια του Covid-19.

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή παρέχει μια σειρά από ενδιαφέρουσες διαδικτυακές πηγές κατάρτισης για μαθητές, εκπαιδευτικούς και εκπαιδευτές.

Διαδικτυακοί πόροι μάθησης

Το ξέσπασμα του Covid-19 στην Ευρώπη και τα απαραίτητα εθνικά μέτρα που λαμβάνονται για την αντιμετώπιση της εξάπλωσης του ιού μπορεί να προκαλέσουν σημαντική διαταραχή στην παροχή ευκαιριών εκπαίδευσης, κατάρτισης και κινητικότητας για μαθητές, εκπαιδευτικούς και εκπαιδευτές σε ολόκληρη την Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΕ).

Τα διαδικτυακά εργαλεία – όπως πολλά ψηφιακά εργαλεία (online και offline) – μπορούν να εξυπηρετήσουν διαφορετικούς εκπαιδευτικούς σκοπούς:

  • σύνδεση μεταξύ εκπαιδευτικών και μαθητών όταν βρίσκονται σε ξεχωριστές τοποθεσίες.
  • πρόσβαση σε πληροφορίες και περιβάλλοντα που δεν είναι συνήθως διαθέσιμα σε κάθε σπίτι ή ίδρυμα.
  • υποστήριξη της συνεχούς επαγγελματικής ανάπτυξης των εκπαιδευτικών με ευέλικτο τρόπο.

Για να διασφαλιστεί η συνέχεια στις δραστηριότητες εκπαίδευσης και κατάρτισης, υπάρχει ένα ευρύ φάσμα διαδικτυακού εκπαιδευτικού υλικού που διατίθεται:

Μια επικείμενη ανασκόπηση του Σχεδίου Δράσης για την Ψηφιακή Εκπαίδευση στα μέσα του 2020 θα υποστηρίξει περαιτέρω την ανάπτυξη της διαδικτυακής μάθησης σε διαφορετικά επίπεδα εκπαίδευσης σε όλη την Ευρώπη.

Σχετικό περιεχόμενο
  • Σχέδιο δράσης για την ψηφιακή εκπαίδευση: Το σχέδιο δράσης για την ψηφιακή εκπαίδευση καθορίζει μέτρα που βοηθούν τα κράτη μέλη της ΕΕ να αντιμετωπίσουν τις προκλήσεις και τις ευκαιρίες εκπαίδευσης στην ψηφιακή εποχή.
  • Ψηφιακή εκπαίδευση Hackathon: Τα ψηφιακά βραβεία Hackathon Digital Education ενθαρρύνουν τη δημιουργία λύσεων για εκπαιδευτικές προκλήσεις στην ψηφιακή εποχή.
  • «Διαμόρφωση του ψηφιακού μέλλοντος της Ευρώπης»: Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή εργάζεται για το συντονισμό, τη συμπλήρωση και τη λήψη μέτρων για την αντιμετώπιση κάθε πτυχής της πανδημίας του κορονοϊού. Τα ψηφιακά, τα μέσα και οι τηλεπικοινωνίες διαδραματίζουν ζωτικό ρόλο.