V Parizu je potekalo sedmo srečanje partnerjev projekta Construction Blueprint (Načrt za gradbenštvo)

Srečanja
Projekt Načrt za gradbeništvo za zavezništvo sektorskih spretnosti vstopa v zadnje leto izvajanja z uvedbo novega observatorija sektorskih spretnosti, novimi načrti usposabljanja in številnimi drugimi rezultati.

23. in 24. maja 2022 se je 24 partnerjev projekta Construction Blueprint (ki ga sofinancira program Evropske komisije, Erasmus+), ki ga koordinira španska organizacija, paritetni sklad, Fundación Laboral de la Construcción . Sestali so se v Parizu na sedežu Francoske gradbene zveze (projektni partner, predstavnik gradbenih delodajalcev), da bi razpravljali o naslednjih rezultatih projekta, ki bodo objavljeni leta 2022. Ti so: Observatorij sektorskih spretnosti v Evropi in novi učni načrti poklicnega izobraževanja in usposabljanja na področju energetske učinkovitosti, digitalizacije in krožnega gospodarstva.

Poleg navedenega si konzorcij prizadeva za začetek evropske kampanje, ki bi v sektor privabila mlade talente in več žensk. Cilj te akcije, ki se bo sočasno razvijala v 12 državah, vključenih v projekt (Španija, Nemčija, Belgija, Slovenija, Finska, Francija, Grčija, Irska, Italija, Litva, Poljska in Portugalska), je popraviti podobo gradbeništva, izboljšati njegovo privlačnost in povečati ozaveščenost o možnostih, ki jih ponuja ta sektor na evropski ravni.

Med dvodnevnim srečanjem, ki so se ga udeležili tudi predstavniki Evropske komisije, je potekala delavnica o dolgoročni trajnosti projekta. To dejavnost so vodile tri sektorske organizacije EU, vključene v pobudo: Evropska zveza gradbene industrije (European Construction Industry Federation -FIEC-), Evropska zveza gradbenikov in lesarjev(European Federation of Building and Woodworkers -EFBWW-) in Evropska konfederacija gradbenikov (European Builders Confederation -EBC-).

Observatorij za sektorske spretnosti v Evropi

Pobuda Construction Blueprint si prizadeva tudi za razvoj spletnega orodja za predvidevanje potreb po znanju in spretnostih na evropski in nacionalni ravni z uporabo metodologije, ki združuje informacije iz primarnih (ankete) in sekundarnih virov.

Trenutno je projekt začel izvajati še drugo raziskavo, in sicer za gradbena podjetja, da bi ugotovil, po katerih prečnih kompetencah je največje povpraševanje pri delu na gradbišču.

Observatorij za sektorske spretnosti v Evropi bo pomagal opredeliti ponudbo usposabljanja v tem sektorju in se bo opiral na dobre prakse, pridobljene od drugih observatorijev na evropski ravni: Evropskega observatorija za gradbeni sektor (ECSO), Observatorija EU za stavbni fond, Observatorija EU za energetsko revščino (EPOV) in Observatorija gradbene industrije Fundación Laboral de la Construcción.

Program usposabljanja o energetski učinkovitosti, krožnem gospodarstvu in digitalizaciji

Partnerji projekta Construction Blueprint si prizadevajo za uvedbo treh učnih načrtov za usposabljanje, s katerimi bodo posodobili ponudbo poklicnega izobraževanja in usposabljanja za dijake, študente in delavce v gradbenem sektorju na treh različnih področjih: energetska učinkovitost, krožno gospodarstvo in digitalizacija.

Ti načrti usposabljanja bodo potrjeni na treh pilotnih tečajih z dijaki, ki bodo potekali med junijem in novembrom 2022 v 12 državah konzorcija.

Galerija