Το έργο Construction Blueprint πραγματοποιεί την έβδομη συνάντηση των εταίρων του στο Παρίσι.

Συναντήσεις

Το έργο «Construction Blueprint for the Sector Skills Alliance» μπαίνει στον τελευταίο χρόνο της υλοποίησης του με την έναρξη του νέου Παρατηρητηρίου Δεξιοτήτων στον τομέα, τα νέα σχέδια κατάρτισης, και πολλά ακόμα αποτελέσματα καθ’ οδόν.

Στις 23 και 24 Μαίου, οι 24 εταίροι του Construction Blueprint (που συγχρηματοδοτείται από το Πρόγραμμα Erasmus+ της Ευρωπαϊκής Επιτροπής), υπό τον συντονισμό της Fundación Laboral de la Construcción, συναντήθηκαν στο Παρίσι στα κεντρικά της Γαλλικής Κατασκευαστικής Ομοσπονδίας (εταίρου στο έργο) και συζήτησαν πάνω στα επόμενα αποτελέσματα του έργου που θα δημοσιοποιηθούν το 2022, ανάμεσα σε αυτά: Το Παρατηρητηρίου Δεξιοτήτων στον κατασκευαστικό τομέα στην Ευρώπη και τα νέα Προγράμματα Σπουδών κατάρτισης στην Ενεργιακή Απόδοση, την Ψηφιοποίηση, και την Κυκλική Οικονομία.

Επιπλέον, η κοινοπραξία των εταίρων εργάζεται πάνω στην έναρξη μίας Ευρωπαικής Εκστρατείας για την προσέλκυση νέων ταλέντων και περισσότερων γυναικών στον κατασκευαστικό κλάδο. Η δράση αυτή, η οποία θα αναπτυχθεί ταυτόχρονα σε 12 χώρες που συμμετέχουν στο έργο (Ισπανία, Γερμανία, Βέλγιο, Σλοβενία, Φινλανδία, Γαλλία, Ελλάδα, Ιρλανδία, Ιταλία, Λιθουανία, Πολωνία και Πορτογαλία) στοχεύει στην ανανέωση και αναζωογόνηση της εικόνας ου κατασκευαστικού κλάδου, βελτιώνοντας την ελκυστικότητά του και κάνοντας ευρύτερα γνωστές τις δυνατότητες που προσφέρει σε ευρωπαϊκή κλίμακα.

Κατά τη διάρκεια της διήμερης συνάντησης, στην οποία συμμετείχαν εκπρόσωποι της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, πραγματοποιήθηκε εργαστήριο για την αντιμετώπιση της μακροπρόθεσμης βιωσιμότητας του έργου. Τη δραστηριότητα αυτή ηγήθηκαν οι τρεις τομεακοί οργανισμοί της ΕΕ που συμμετείχαν στην πρωτοβουλία: Ευρωπαϊκή Ομοσπονδία Κατασκευαστικής Βιομηχανίας (FIEC), Ευρωπαϊκή Ομοσπονδία Οικοδόμων και Ξυλουργών (EFBWW) και Ευρωπαϊκή Συνομοσπονδία Οικοδόμων (EBC).

Παρατηρητηρίου Δεξιοτήτων στον κατασκευαστικό τομέα στην Ευρώπη

Στο έργο Construction Blueprint εργαζόμαστε για την ανάπτυξη ενός διαδικτυακού εργαλείου για την πρόβλεψη των αναγκών σε δεξιότητες, σε ευρωπαϊκό και εθνικό επίπεδο, χρησιμοποιώντας μια μεθοδολογία που συνδυάζει πληροφορίες από πρωτογενείς (έρευνα) και δευτερογενείς πηγές.

Επί του παρόντος, το έργο έχει ξεκινήσει τη δεύτερη σειρά ερευνών για κατασκευαστικές εταιρείες, προκειμένου να διαπιστωθεί ποιες εγκάρσιες ικανότητες είναι σε αυξημένη ζήτηση στις επιτόπιες εργασίες

Το Παρατηρητήριο θα συμβάλει στην αποσαφήνιση της προσφερόμενης καράρτησης στον κατασκευαστικό τομέα και θα βασιστεί σε καλές πρακτικές αποτελέσματα άλλων παρατηρητηρίων που έχουν λειτουργήσει σε ευρωπαϊκό επίπεδο όπως: το Ευρωπαϊκό Παρατηρητήριο του Οικοδομικού Τομέα (ECSO), το Παρατηρητήριο Κτιρίων της ΕΕ, το Παρατηρητήριο Ενεργειακής Φτώχειας της ΕΕ (EPOV) και το Παρατηρητήριο Κατασκευαστικής Βιομηχανίας του Fundación Laboral de la Construcción.

Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα για την Ενεργειακή Απόδοση, την Κυκλική Οικονομία και την Ψηφιοποίηση

Οι εταίροι του Construction Blueprint εργάζονται για την έναρξη τριών εκπαιδευτικών προγραμμάτων για την επικαιροποίηση της επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης για φοιτητές και εργαζόμενους στον κατασκευαστικό τομέα σε τρία διαφορετικά θεματικά πεδία: Ενεργειακή Απόδοση, Κυκλική Οικονομία και Ψηφιοποίηση.

Αυτά τα προγράμματα κατάρτισης θα επικυρωθούν μέσω τριών κύκλων με συμμετέχοντες, οι οποίοι θα πραγματοποιηθούν μεταξύ Ιουνίου και Νοεμβρίου, στις 12 συμμετέχουσες χώρες στο έργο.

Γκαλερί