Το Construction Blueprint γιορτάζει δύο χρόνια ευρωπαϊκής συνεργασίας για τον σχεδιασμό μιας στρατηγικής για τις δεξιότητες του Κατασκευαστικού Κλάδου

Οι 24 εταίροι του έργου, τους οποίους συντονίζει ο οργανισμός Fundación Laboral, εργάζονται για τη δημιουργία του νέου πλαισίου κατάρτισης προσαρμοσμένο στις νέες διεθνείς προκλήσεις: ενεργειακή απόδοση, ψηφιοποίηση και κυκλική…

Ο Xάρτης Δεξιοτήτων για την Κατασκευαστική Βιομηχανία εγκαινιάζει έναν διαδραστικό χάρτη με περισσότερες από 120 ευρωπαϊκές βέλτιστες πρακτικές

Οι εταίροι έχουν εντοπίσει καινοτόμες πρωτοβουλίες σε έντεκα χώρες στις οποίες ανήκει η κοινοπραξία, που ασχολούνται με την έλλειψη δεξιοτήτων και αναντιστοιχίες δεξιοτήτων στα θέματα Ενεργειακής Απόδοσης, Ψηφιοποίησης, Κυκλικής Οικονομίας…

Ταμείο ανάκαμψης Covid: 320 δισεκατομμύρια ευρώ ζητήθηκαν για τον κατασκευαστικό τομέα

Το European Alliance Against Coronavirus (EAAC) είναι ένα νέο δίκτυο που δημιουργήθηκε από την αρχή του Covid-19 για να βρει λύσεις και να μοιραστεί εμπειρίες στην Ευρώπη, που δημιουργήθηκε από…

Κορονοϊός: Οδηγίες της ΕΕ για ασφαλή επιστροφή στο χώρο εργασίας

Ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός για την Ασφάλεια και την Υγεία στην Εργασία (EU-OSHA) εξέδωσε οδηγίες σχετικά με την επιστροφή στην εργασία. Πώς να διασφαλιστεί η υγεία και η ασφάλεια των εργαζομένων…

Πόροι μάθησης Κορονοϊού: διαδικτυακές πλατφόρμες

Εξερευνήστε μια σειρά διαδικτυακών πλατφορμών για εκπαιδευτές και εκπαιδευτικούς κατά τη διάρκεια του Covid-19. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή παρέχει μια σειρά από ενδιαφέρουσες διαδικτυακές πηγές κατάρτισης για μαθητές, εκπαιδευτικούς και εκπαιδευτές.…

Τομεακές συμμαχίες δεξιοτήτων: Συνάντηση παρακολούθησης «Blueprint Construction»

Εκδηλώσεις, Συνέργειες
Η Fundación Laboral de la Construcción, ως συντονιστής, παρακολούθησε τη συνάντηση παρακολούθησης των σχεδίων Erasmus+ Sector Skills Alliances Blueprint 2017 και 2018, που διοργανώθηκε από την EACEA, στις Βρυξέλλες. Στις…
Μενού