Ευρωπαϊκή ανταπόκριση στην κρίση του κορονοϊού

Το ξέσπασμα του κορονοϊού δοκιμάζει την Ευρώπη με τρόπους που θα ήταν αδιανόητοι μόλις πριν από λίγους μήνες. Για να μετριάσει τον αντίκτυπο στα μέσα διαβίωσης και την οικονομία των ανθρώπων, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή υιοθέτησε μια ολοκληρωμένη οικονομική απάντηση.

Το ξέσπασμα του κορονοϊού υπήρξε, πρώτα απ ‘όλα, μια κατάσταση έκτακτης ανάγκης για τη δημόσια υγεία, καθώς και ένα μεγάλο σοκ για την ευρωπαϊκή και παγκόσμια οικονομία. Τα κράτη μέλη έχουν ήδη λάβει ή λαμβάνουν μέτρα δημοσιονομικής πολιτικής για τη στήριξη της ρευστότητας για να αυξήσουν την ικανότητα των συστημάτων υγείας τους και να βοηθήσουν τους πολίτες και τους τομείς που πλήττονται ιδιαίτερα.

Η έκταση και το μέγεθος της κρίσης απαιτεί μια άνευ προηγουμένου απάντηση όσον αφορά την κλίμακα, την ταχύτητα και την αλληλεγγύη. Υπάρχει επιτακτική ανάγκη για υποστήριξη σε επίπεδο υγείας, οικονομικής, κοινωνικής, απασχόλησης και σε άλλα επίπεδα. Αυτό ήταν το κίνητρο πίσω από το ολοκληρωμένο πακέτο ανταπόκρισης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, το οποίο περιλαμβάνει, μεταξύ ενός φάσματος μέτρων συνεργασίας και στήριξης της υγείας, τη δημιουργία μιας ομάδας εμπειρογνωμόνων από όλη την Ευρώπη για να διασφαλιστεί ότι τα κράτη μέλη διαθέτουν τις βέλτιστες διαθέσιμες γνώσεις.

Source: European Commission (04/04/2020).
Πηγή: Ευρωπαϊκή Επιτροπή (04/04/2020).

Η Επιτροπή παρενέβη επίσης για να καταστήσει τον προϋπολογισμό της ΕΕ πιο εύκολα διαθέσιμο, να καταστήσει τους δημοσιονομικούς κανόνες της ΕΕ όσο το δυνατόν πιο ευέλικτους και να ενεργοποιήσει τη γενική ρήτρα διασφάλισης του Συμφώνου Σταθερότητας και Ανάπτυξης για πρώτη φορά στην ιστορία. Μαζί με τα μέτρα που έλαβε η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, αυτή η απάντηση της ΕΕ δίνει στα κράτη μέλη μια άνευ προηγουμένου δημοσιονομική και οικονομική ικανότητα να βοηθούν όσους τo χρειάζονται περισσότερο.

Στις 2 Απριλίου, ο κοινοτικός οργανισμός ξεκίνησε μια νέα πρωτοβουλία που ονομάζεται SURE (Εργαλείο προσωρινής υποστήριξης για τον μετριασμό των κινδύνων της ανεργίας σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης) για τη διατήρηση θέσεων εργασίας και τη στήριξη οικογενειών. Πρότεινε επίσης να ανακατευθύνει όλα τα διαθέσιμα διαρθρωτικά ταμεία προς την ανταπόκριση στον κορονοϊό, επεκτείνοντας το Προσωρινό Πλαίσιο που εγκρίθηκε στις 19 Μαρτίου 2020 για να επιτρέψει στα κράτη μέλη να επιταχύνουν την έρευνα, τον έλεγχο και την παραγωγή προϊόντων που σχετίζονται με κορονοϊό, προκειμένου να προστατεύσουν τις θέσεις εργασίας και να υποστηρίξουν περαιτέρω την οικονομία στο πλαίσιο αυτής της επιδημίας. Το πλαίσιο παρέχει υποστήριξη για κατασκευή και αναβάθμιση εγκαταστάσεων δοκιμών, εκτός από άλλες οικονομικές δραστηριότητες.

Ευρωπαϊκή υποστήριξη για την κατασκευή και αναβάθμιση των  πειραματικών μονάδων

Τα κράτη μέλη μπορούν να χορηγούν ενισχύσεις με τη μορφή άμεσων επιχορηγήσεων, φορολογικών πλεονεκτημάτων, επιστρεπτέων προκαταβολών και εγγυήσεων χωρίς απώλειες για τη στήριξη επενδύσεων που επιτρέπουν την κατασκευή ή την αναβάθμιση των υποδομών που απαιτούνται για την ανάπτυξη και τη δοκιμή προϊόντων χρήσιμων για την αντιμετώπιση της επιδημίας του κοροναϊού, έως την πρώτη βιομηχανική ανάπτυξη.

Για περισσότερες πληροφορίες, κάντε κλικ στον παρακάτω σύνδεσμο (στα Αγγλικά).