Σχεδόν 150 άτομα παρακολούθησαν την ευρωπαϊκή εκδήλωση για τις δεξιότητες που απαιτούνται για την αντιμετώπιση του κύματος ανακαίνισης

Εκδηλώσεις

Το έργο “Construction Blueprint” ολοκληρώνεται μετά από περισσότερα από τέσσερα χρόνια εργασίας με τη διοργάνωση μιας ευρωπαϊκής εκδήλωσης με θέμα “Η νέα τομεακή στρατηγική προσέγγιση για τη συνεργασία στον τομέα των αρμοδιοτήτων στον κατασκευαστικό τομέα” στις Βρυξέλλες και τη ζωντανή μετάδοση.

Στις 22 Φεβρουαρίου, οι εταίροι του Construction Blueprint διοργάνωσαν την τελική εκδήλωση του ευρωπαϊκού έργου, το οποίο συγχρηματοδοτείται από το πρόγραμμα Erasmus+ της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, για να συζητήσουν τις δεξιότητες που χρειάζεται το εργατικό δυναμικό των κατασκευών για να αντιμετωπίσει το κύμα της ευρωπαϊκής ανανέωσης. Το συνέδριο, το οποίο επικεντρώθηκε στο θέμα “Η νέα τομεακή στρατηγική προσέγγιση για τη συνεργασία σε θέματα δεξιοτήτων στον κατασκευαστικό τομέα”, πραγματοποιήθηκε στις Βρυξέλλες και μεταδόθηκε ζωντανά στην πλατφόρμα Zoom. Η εκδήλωση, την οποία συντόνισε ο δημοσιογράφος Alex Puissant, διεξήχθη στα αγγλικά με ταυτόχρονη μετάφραση στα ισπανικά και τα γαλλικά και διαρθρώθηκε σε τρία μέρη.

Μέρος πρώτο

Τον χαιρετισμό απηύθυνε ο Nicolas Schmit, Ευρωπαίος Επίτροπος για την Απασχόληση και τα Κοινωνικά Δικαιώματα, ο οποίος τόνισε ότι “η οικολογική μετάβαση μας αναγκάζει όλους να αλλάξουμε τον τρόπο που εργαζόμαστε και ζούμε. Αυτό επηρεάζει σημαντικά τον κατασκευαστικό τομέα, καθώς απαιτούνται νέες τεχνικές δόμησης για την επίτευξη μηδενικών εκπομπών και ασφαλούς ενέργειας. Επιπλέον, οι ελλείψεις εργατικού δυναμικού εξακολουθούν να επηρεάζουν τον τομέα και αναδεικνύουν την ανάγκη για περισσότερους εξειδικευμένους εργαζόμενους. Επομένως, είναι σημαντικό σε αυτό το σημείο να καταστεί ο κατασκευαστικός τομέας πιο ελκυστικός, ιδίως για τους νέους, και να παρέχονται οι κατάλληλες δεξιότητες και προσεγγίσεις”.

Στη συνέχεια, ο Javier González, διευθυντής κατάρτισης και απασχόλησης στο Fundación Laboral de la Construcción, ως επικεφαλής του Σχεδίου για τις Κατασκευές, τόνισε την αξία του έργου και τη σημασία του για τον κατασκευαστικό τομέα, υπογραμμίζοντας τη συνεργασία που έχει δημιουργηθεί μεταξύ των 24 εταίρων κατά τη διάρκεια των εργασιών της κοινοπραξίας που ξεπερνούν τα τέσσερα χρόνια.

Μέρος δεύτερο

Διοργανώθηκαν τρία στρογγυλά τραπέζια στα οποία οι βασικοί παράγοντες του τομέα ασχολήθηκαν με το θέμα των δεξιοτήτων που χρειάζονται οι σημερινοί επαγγελματίες του κτιρίου για να αντιμετωπίσουν το κύμα ανακαίνισης, σε σχέση με την ενεργειακή απόδοση, την κυκλική οικονομία και την ψηφιοποίηση του τομέα:

  • Στρογγυλό τραπέζι για τις ψηφιακές δεξιότητες, με τη συμμετοχή των εξής προσώπων: Ηλέκτρα Παπαδάκη, επικεφαλής ομάδας για τις κατασκευές και το δομημένο περιβάλλον στη Γενική Διεύθυνση Εσωτερικής Αγοράς, Βιομηχανίας, Επιχειρηματικότητας και ΜΜΕ (ΓΔ GROW)- Žiga Turk, καθηγήτρια μηχανογραφημένων κατασκευών στη Σχολή Πολιτικών και Γεωδαιτικών Μηχανικών του Πανεπιστημίου της Λιουμπλιάνα (Σλοβενία)- Tom Deleu, γενικός γραμματέας της Ευρωπαϊκής Ομοσπονδίας Οικοδόμων και Ξυλουργών (EFBWW). Ο τελευταίος εξήγησε ότι “τα συνδικάτα χαιρετίζουν την ψηφιοποίηση ως μοχλό για τη δημιουργία θέσεων εργασίας υψηλότερης ποιότητας και τη μείωση της έκθεσης σε ανασφαλείς και ανθυγιεινές συνθήκες εργασίας. Όμως η ψηφιοποίηση και η καινοτομία παρεμποδίζονται σήμερα από επιχειρηματικά μοντέλα που βασίζονται στη φθηνή εργασία. Αυτό πρέπει να αλλάξει. Οι κοινωνικοί διάλογοι είναι ο καλύτερος τρόπος για να συμφωνήσουμε σε ένα πλαίσιο για έναν ψηφιακό μετασχηματισμό χωρίς αποκλεισμούς, δίκαιο και ισότιμο”.
  • Στρογγυλό τραπέζι με θέμα τις δεξιότητες στην κυκλική οικονομία, με τη συμμετοχή: Anders Lindholm, Σύμβουλος Εκπαίδευσης και Μόνιμος Αντιπρόσωπος της Σουηδίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση- Seamus Hoyne, Διευθυντής Βιομηχανικής Δέσμευσης του Τεχνολογικού Πανεπιστημίου Shannon Midlands Midwest TUS- Domenico Campogrande, Γενικός Διευθυντής της Ευρωπαϊκής Ομοσπονδίας Κατασκευαστικών Επιχειρήσεων (FIEC), ο οποίος δήλωσε ότι: “Εάν θέλουμε πραγματικά να επιτύχουμε τους στόχους της πράσινης και ψηφιακής μετάβασης, πρέπει επίσης να καταβάλουμε σημαντικές περαιτέρω προσπάθειες για τη “μετάβαση στις δεξιότητες”. Και αυτό απαιτεί στενότερη συνεργασία μεταξύ όλων των ενδιαφερομένων μερών: επιχειρήσεων, εκπροσώπων των εργαζομένων, δημόσιων αρχών, παρόχων κατάρτισης”.
  • Στρογγυλό τραπέζι σχετικά με τις δεξιότητες ενεργειακής απόδοσης, με τη συμμετοχή των εξής: Ciaran Cuffe, ευρωβουλευτής (Πράσινοι, Ιρλανδία) και εισηγητής της Επιτροπής Βιομηχανίας, Έρευνας και Ενέργειας (ITRE) του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου- Στελίνα Χατζηχρήστου, εμπειρογνώμονας σε θέματα έρευνας και ανάλυσης πολιτικής στον τομέα της επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης στο Ευρωπαϊκό Κέντρο για την Ανάπτυξη της Επαγγελματικής Κατάρτισης (CEDEFOP), Fernando Sigchos, Γενικός Γραμματέας της Ευρωπαϊκής Συνομοσπονδίας Οικοδόμων (EBC), ο οποίος τόνισε ότι “είναι πλέον προφανής η σημασία της ανακαίνισης των κτιρίων ώστε να καταστούν πιο ενεργειακά αποδοτικά, και συνεπώς η ανάγκη επαρκούς κατάρτισης των επαγγελματιών που είναι επιφορτισμένοι με την υλοποίηση αυτών των φιλοδοξιών. Συνεπώς, η επαγγελματική κατάρτιση για τον κατασκευαστικό τομέα πρέπει να τεθεί σε προτεραιότητα, να ενισχυθεί, να χρηματοδοτηθεί καλύτερα και να επαναπροσδιοριστεί, προκειμένου να υπάρχει επαρκής αριθμός εξειδικευμένων εργοδοτών και εργαζομένων και μια πραγματική ευκαιρία επίτευξης των ευρωπαϊκών περιβαλλοντικών και ενεργειακών στόχων έως το 2050”.

</p

Μέρος τρίτο

Η ολοκλήρωση της συνάντησης επικεντρώθηκε στο Σύμφωνο Οικοδομικών Δεξιοτήτων, όπου ο Stefan Hump, συνιδρυτής και διευθύνων σύμβουλος της 3S και συντονιστής της υποστήριξης της κοινοπραξίας για το κλαδικό σύμφωνο, περιέγραψε τις προκλήσεις και τις ευκαιρίες της ένταξης στο σύμφωνο και έδωσε έμφαση στα ιδρύματα που συμμετέχουν στην κοινοπραξία.

Την παρουσίασή του ακολούθησε συζήτηση σε πάνελ με τη συμμετοχή των εξής προσώπων: Katharina Knapton-Vierlich, Επικεφαλής της Μονάδας Πολιτικής για τις Κατασκευές της Ευρωπαϊκής Γενικής Διεύθυνσης Εσωτερικής Αγοράς, Βιομηχανίας, Επιχειρηματικότητας και ΜΜΕ (ΓΔ GROW)- Felix Rohn, Υπεύθυνος Πολιτικής της Γενικής Διεύθυνσης Απασχόλησης, Κοινωνικών Υποθέσεων και Ένταξης (ΓΔ EMPL), Andrea Oel-Brettschneider, Επικεφαλής του Γραφείου Βρυξελλών της Γερμανικής Ομοσπονδίας Κατασκευών (ZDB), μέλος του Συμφώνου- Lara Paemen, Γενική Διευθύντρια της Διεθνούς Ένωσης Διαχείρισης Εγκαταστάσεων (IFMA), η οποία εξετάζει το ενδεχόμενο προσχώρησης στο Σύμφωνο.

Μεταξύ των συμπερασμάτων, η Katharina Knapton-Vierlich τόνισε ότι: “Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή εργάζεται προς την κατεύθυνση ενός βιώσιμου, ψηφιακού και ισχυρού οικοσυστήματος κατασκευών στο οποίο οι δεξιότητες διαδραματίζουν καθοριστικό ρόλο. Οι κατασκευές και το δομημένο περιβάλλον διαμορφώνουν την ιδιωτική και επαγγελματική μας ζωή και τα ασφαλή και ενεργειακά αποδοτικά κτίρια είναι απαραίτητα”.

 

Τέλος, η συνάντηση ολοκληρώθηκε με μια φωτογραφία των μελών του Συμφώνου και των μελλοντικών υπογραφόντων.

Γκαλερί εκδηλώσεων