Skoraj 150 udeležencev evropskega dogodka o veščinah, potrebnih za obvladovanje vala prenove

Dogodki

Projekt “Construction Blueprint” se po več kot štirih letih dela zaključuje z organizacijo evropskega dogodka na temo “Novi sektorski strateški pristop h kompetenčnemu sodelovanju v gradbenem sektorju” v Bruslju in prenosom v živo.

Partnerji projekta Construction Blueprint so 22. februarja organizirali zaključni dogodek evropskega projekta, ki ga sofinancira program Evropske komisije Erasmus+, na katerem so razpravljali o spretnostih, ki jih gradbeni delavci potrebujejo za obvladovanje vala evropske prenove. Konferenca, ki je bila osredotočena na “Nov sektorski strateški pristop k sodelovanju na področju znanj in spretnosti v gradbenem sektorju”, je potekala v Bruslju in je bila v živo predvajana na platformi Zoom. Dogodek, ki ga je vodil novinar Alex Puissant, je potekal v angleščini s simultanim prevajanjem v španščino in francoščino, sestavljen pa je bil iz treh delov.

Prvi del

Pozdravne besede je izrekel Nicolas Schmit, evropski komisar za zaposlovanje in socialne pravice, ki je poudaril, da “ekološki prehod vse nas sili, da spremenimo način dela in življenja. To pomembno vpliva na gradbeni sektor, saj so za doseganje ničelnih emisij in varne energije potrebne nove gradbene tehnike. Poleg tega v sektorju še naprej primanjkuje delovne sile, kar kaže na potrebo po bolj usposobljenih delavcih. Zato je v tem trenutku pomembno, da gradbeni sektor postane privlačnejši, zlasti za mlade, ter da se zagotovijo ustrezna znanja in pristopi”.

Javier González, direktor za usposabljanje in zaposlovanje pri Fundación Laboral de la Construcción kot vodja projekta Construction Blueprint, je nato poudaril vrednost projekta in njegov pomen za gradbeni sektor ter izpostavil sodelovanje, ki je bilo vzpostavljeno med 24 partnerji v več kot štirih letih dela konzorcija.

Drugi del

Organizirane so bile tri okrogle mize, na katerih so ključni akterji v sektorju obravnavali vprašanje znanj in spretnosti, ki jih potrebujejo današnji gradbeni strokovnjaki za obvladovanje vala prenove v povezavi z energetsko učinkovitostjo, krožnim gospodarstvom in digitalizacijo sektorja:

  • Okrogla miza o digitalnih veščinah, na kateri so sodelovali: Ilektra Papadaki, vodja skupine za gradbeništvo in grajeno okolje pri Generalnem direktoratu za notranji trg, industrijo, podjetništvo in MSP (DG GROW); Žiga Turk, profesor računalniške gradnje na Fakulteti za gradbeništvo in geodezijo Univerze v Ljubljani (Slovenija); Tom Deleu, generalni sekretar Evropske zveze gradbenikov in lesarjev (EFBWW). Slednji je pojasnil, da “sindikati pozdravljajo digitalizacijo kot gonilo za ustvarjanje kakovostnejših delovnih mest in zmanjšanje izpostavljenosti nevarnim in nezdravim delovnim razmeram. Vendar digitalizacijo in inovacije danes ovirajo poslovni modeli, ki temeljijo na poceni delovni sili. To se mora spremeniti. Socialni dialogi so najboljši način, da se dogovorimo o okviru za vključujočo, pravično in enakopravno digitalno preobrazbo”.
  • Okrogla miza o spretnostih v krožnem gospodarstvu, na kateri so sodelovali: Anders Lindholm, svetovalec za izobraževanje in stalni predstavnik Švedske pri Evropski uniji; Seamus Hoyne, direktor za sodelovanje z industrijo na Tehnološki univerzi Shannon Midlands Midwest TUS; Domenico Campogrande, generalni direktor Evropske zveze gradbene industrije (FIEC), ki je izjavil, da “Če želimo resnično doseči cilje zelenega in digitalnega prehoda, si moramo še naprej močno prizadevati tudi za ‘prehod na nova znanja in spretnosti’. Za to pa je potrebno tesnejše sodelovanje med vsemi zainteresiranimi stranmi: podjetji, predstavniki delavcev, javnimi organi in ponudniki usposabljanja”.
  • Okrogla miza o spretnostih na področju energetske učinkovitosti, na kateri so sodelovali: Ciaran Cuffe, poslanec Evropskega parlamenta (Zeleni, Irska) in poročevalec Odbora Evropskega parlamenta za industrijo, raziskave in energetiko (ITRE); Stelina Chatzichristou, strokovnjakinja za raziskave in analizo politik na področju poklicnega izobraževanja in usposabljanja pri Evropskem centru za razvoj poklicnega usposabljanja (CEDEFOP); Fernando Sigchos, generalni sekretar Evropske konfederacije gradbenikov (EBC), ki je poudaril, da je “pomen prenove stavb, da bi postale energetsko učinkovitejše, in s tem potreba po ustreznem usposabljanju strokovnjakov, odgovornih za uresničitev teh ambicij, zdaj očitna. Zato je treba poklicno usposabljanje v gradbenem sektorju prednostno obravnavati, okrepiti, bolje financirati in na novo opredeliti, da bi imeli zadostno število usposobljenih delodajalcev in delavcev ter realne možnosti za doseganje evropskih okoljskih in energetskih ciljev do leta 2050”.

</p

Tretji del

Zaključek srečanja je bil posvečen paktu za gradbene spretnosti, kjer je Stefan Hump, soustanovitelj in izvršni direktor podjetja 3S ter koordinator konzorcijske podpore za sektorski pakt, predstavil izzive in priložnosti za pridružitev k paktu ter poudaril institucije, ki so del konzorcija.

Njegovi predstavitvi je sledila panelna razprava, v kateri so sodelovali: Katharina Knapton-Vierlich, vodja enote za gradbeno politiko na Generalnem direktoratu za notranji trg, industrijo, podjetništvo ter mala in srednja podjetja (GD GROW); Felix Rohn, uradnik za politiko na Generalnem direktoratu za zaposlovanje, socialne zadeve in vključevanje (GD EMPL); Andrea Oel-Brettschneider, vodja bruseljske pisarne Nemške gradbene zveze (ZDB), članice Pakta; Lara Paemen, generalna direktorica Mednarodnega združenja za upravljanje nepremičnin (IFMA), ki razmišlja o pristopu k Paktu.

Katharina Knapton-Vierlich je med drugim poudarila, da: “Evropska komisija si prizadeva za trajnostni, digitalni in trden gradbeni ekosistem, v katerem imajo znanja in spretnosti ključno vlogo. Gradbeništvo in grajeno okolje oblikujeta naše zasebno in poklicno življenje, varne in energetsko učinkovite stavbe pa so bistvenega pomena”.

 

Srečanje se je končalo s fotografijo članov Pakta in prihodnjih podpisnikov.

Galerija dogodkov