Εταιρικό Σχήμα

Κλαδικοί Ευρωπαϊκοί Οργανισμοί

Ευρωπαϊκή Ομοσπονδία Βιομηχανικών Κατασκευών (FIEC)

Δημιουργήθηκε το 1905, αντιπροσωπεύει κατασκευαστικές επιχειρήσεις όλων των μεγεθών, μέσω των 32 εθνικών ομοσπονδιών μελών σε 28 χώρες, καθώς και «παγκόσμιων παικτών», που δραστηριοποιούνται σε ποικίλες μορφές οικοδομικών δραστηριοτήτων αλλά και τεχνικών έργων. Είναι ο επίσημα αναγνωρισμένος Κοινωνικός Εταίρος (που εκπροσωπεί εργοδότες) στον Τομεακό Κοινωνικό Διάλογο της ΕΕ για τον Κατασκευαστικό κλάδο.

Ο κύριος ρόλος τους είναι η εκπροσώπηση και η προώθηση των συμφερόντων της Ευρωπαϊκής Κατασκευαστικής βιομηχανίας, μέσω του δικτύου των εθνικών θυγατρικών της, εντός των ευρωπαϊκών θεσμικών οργάνων, συμβάλλοντας παράλληλα στην αύξηση της γνώσης του τομέα μεταξύ των υπευθύνων χάραξης πολιτικής και του κοινού. Προωθεί επίσης και διευκολύνει τη συνεργασία και την ανταλλαγή βέλτιστων πρακτικών μεταξύ των μελών της FIEC.

Η επαγγελματική κατάρτιση, τα προσόντα, οι δεξιότητες, οι ικανότητες, κ.λπ. αποτελούν όλα προτεραιότητες για τη FIEC εδώ και πολλά χρόνια και απαντώνται εσωτερικά, με τη συμμετοχή των εθνικών εμπειρογνωμόνων των οργανισμών μελών, καθώς και μέσω του Κοινωνικού Διαλόγου για τον κατασκευαστικό κλάδο. Διάφορα έργα κοινωνικού διαλόγου, συγχρηματοδοτούμενα από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή (DG EMPL), που πραγματοποιούνται τα τελευταία χρόνια, σχετίζονται με αυτά τα θέματα.

Ευρωπαϊκή Ομοσπονδία Εργαζομένων στον τομέα της οικοδομής και της ξυλείας (EFBWW)

Η EFBWW διαθέτει ένα εσωτερικό δίκτυο με εμπειρογνώμονες στην EEK από όλη την Ευρώπη και συμμετέχει σε τρεις ομάδες εργασίας τομεακού κοινωνικού διαλόγου για την επαγγελματική κατάρτιση. H EFBWW παρακολουθεί τις πολιτικές της ΕΕ στον τομέα της EEK και έχει σχετική εμπειρία μέσω έργων που χρηματοδοτούνται από την ΕΕ με έμφαση στο EQF, το ECVET, τα προγράμματα σπουδών για συγκεκριμένα επαγγέλματα, τα ευρωπαϊκά βασικά προσόντα. Επιπλέον, η EFBWW διευκολύνει ενεργά τη δικτύωση μεταξύ διαφόρων ενδιαφερομένων του τομέα.

Η EFBWW είναι μια Ευρωπαϊκή Συνδικαλιστική Ομοσπονδία που εκπροσωπεί εργάτες του κατασκευαστικού τομέα σε 34 χώρες. Η EFBWW αναγνωρίζεται ως Ευρωπαίος Κοινωνικός Εταίρος για τον κατασκευαστικό τομέα στον Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Διάλογο.

Ευρωπαϊκή Συνομοσπονδία Οικοδόμων (EBC)

Η EBC είναι ο ευρωπαϊκός επαγγελματικός οργανισμός που εκπροσωπεί εθνικούς συλλόγους κατασκευαστικού τομέα και μικρομεσαίων επιχειρήσεων. Ιδρύθηκε το 1990, έχει 18 μέλη που εκπροσωπούν 16 χώρες (15 ΕΕ, Ελβετία), καλύπτοντας όλες τις συναλλαγές στον κατασκευαστικό τομέα. Είναι ένας μη κερδοσκοπικός επαγγελματικός οργανισμός που εδρεύει στις Βρυξέλλες, με καθεστώς παρατηρητή στην Επιτροπή Κοινωνικού Διαλόγου της ΕΕ για τον Κατασκευαστικό τομέα.

Η EBC είναι τομεακό μέλος: European of Craftsmen and SMEs (UEAPME), ο κοινωνικός εταίρος που εκπροσωπεί τα συμφέροντα της βιοτεχνίας, των συναλλαγών και των μικρομεσαίων επιχειρήσεων, της επιτροπής κατάρτισης του UEAPME και του Φόρουμ Κατασκευών, μια τομεακή επιτροπή που συζητά τις σημαντικότερες αναπτυξιακές πολιτικές στον τομέα των κατασκευών. Ιδρυτικό μέλος των Small Business Standards (SBS), η μη κερδοσκοπική ευρωπαϊκή οργάνωση που εκπροσωπεί τα συμφέροντα των μικρομεσαίων επιχειρήσεων στη διαδικασία τυποποίησης σε επίπεδο ΕΕ και σε διεθνές επίπεδο; Και του EAfA.

Η Συνομοσπονδία έχει δεσμευτεί να ενθαρρύνει τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις να ασχοληθούν με την κατάρτιση και τις εθνικές ενώσεις μικρομεσαίων επιχειρήσεων κατασκευαστικού τομέα για να υποστηρίξουν τη μαθητεία μεταξύ των μελών τους. Επιπλέον, έχει δεσμευτεί ως προς την ενίσχυση της ευαισθητοποίηση όσον αφορά τη σημασία της ΕΕΚ. Τέλος, είναι συνεργάτης της Build Up Platform για την ΕΕ των κτιρίων, που ξεκίνησε το 2009 και της κοινότητας BIM.