Spotkanie wewnętrzne w celu omówienia europejskiego podejścia do planu Blueprint Budownictwo

Przedstawiciele FIEC, EFBWW i EBC spotkali się z liderem inicjatywy, Fundación Laboral de la Construcción i CNC, aby omówić problematykę europejską i nowy sektor.

4 lipca przedstawiciele Fundación Laboral de la Construcción i Confederación Nacional de la Construcción z Hiszpanii udali się do Brukseli, aby spotkać się z europejską stroną projektu. Spotkanie, w którym uczestniczyli członkowie  Europejska Federacja Przemysłu Budowlanego (European Construction Industry Federation -FIEC-), Europejska Federacja Pracowników Budownictwa i Drzewiarstwa (European Federation of Building and Woodworkers -EFBWW-) oraz Europejska Konfederacja Budowniczych (European Builders Confederation -EBC-), miało na celu pójście o krok dalej w nowej sektorowej strategii szkoleń na szczeblu europejskim.

Harmonogram (Blueprint), będący częścią Sojuszu na rzecz uniejetności sektorowych, ma silny element europejski. Jego głównym celem jest promowanie jedności i symetrii kształcenia w krajach europejskich, aby umożliwić profesjonalistom swobodne przemieszczanie się w przestrzeni europejskiej bez uszczerbku dla kariery zawodowej.

Spotkanie to wzmocniło więzi partnerstwa i pomogło ukierunkować strategię tak, aby była skuteczna i odpowiadała aktualnym potrzebom rynku europejskiego.