Sojusze na rzecz kompetencji sektorowych: spotkanie monitorujące projektów „Blueprint”

Spotkania, Synergie

Fundación Laboral de la Construcción, jako jednostka koordynująca, wzięła udział w spotkaniu monitorującym projekty projektowe Sojuszów uniejetności Sektorowych Erasmus + 2017 i 2018, zorganizowanym przez EACEA w Brukseli.

25 września Agencja Wykonawcza ds. Edukacji, Kultury i Sektora Audiowizualnego (EACEA) należąca do Komisji Europejskiej zorganizowała spotkanie monitorujące sojusze na rzecz uniejetności sektorowych, aby omówić wdrażanie działań projektowych i osiągnięte wyniki oraz odpowiedzieć na wyzwania stojące przed partnerstwami. Ponadto grupa zapewniła przestrzeń do wymiany różnorodnych doświadczeń projektowych.

W tym sensie Fundación Laboral de la Construcción, jako jednostka koordynująca, stworzyła synergię z innymi projektami sektorowymi, aby podzielić się naszymi doświadczeniami i zbliżyć europejski krajobraz do innych rynków pracy.