Fundación Laboral opracuje europejskie ramy strategiczne mające na celu poprawę szkoleń w zakresie bezpieczeństwa i zdrowia w tym sektorze

Ten przetarg Komisji Europejskiej skierowany do Fundación Laboral jest uzupełnieniem „Strategicznego podejścia do uniejetności zawodowych w branży budowlanej”: projektu „Construction Blueprint”. Jednym z obszarów wymienionych w preambule do Konstytucji Międzynarodowej…