Mechanizmy UE

Erasmus+ to jeden z najbardziej udanych programów Unii Europejskiej. 

Od 1987 r. ponad trzy miliony europejskich studentów spędziło część studiów w innej uczelni lub organizacji w Europie. 

Obecnie Erasmus+ to jeden z najbardziej znanych i łatwo dostępnych mechanizmów mobilnościowych UE, zapewniający możliwości mobilności i nauki dla wszystkich, nie tylko w krajach objętych programem Erasmus+, ale też w krajach partnerskich. 

Możliwości dla osób fizycznych 

Uczniowie poszukujący pracy w sektorze budowlanym  

Erasmus+ ma na celu uczynienie mobilności edukacyjnej realną możliwością dla każdego ucznia w trakcie edukacji szkolnej.  

Mobilność edukacyjna może być zorganizowana zarówno w grupie, jak i indywidualnie, na okres do jednego miesiąca. 

Indywidualnie lub z innymi możesz uczyć się w szkole partnerskiej lub odbyć staż w innej odpowiedniej organizacji za granicą. 

Jeśli w przyszłości chcesz pracować w sektorze budowlanym, Twoja szkoła może ubiegać się o akredytację Erasmusa w dziedzinie edukacji szkolnej lub wziąć udział w krótkoterminowym projekcie mobilności, dzięki któremu znajdziesz się w innym kraju, doskonaląc swoje umiejętności i wiedzę, które pozwolą Ci stać się profesjonalistą w branży budowlanej.  

Jeśli potrzebujesz dodatkowych informacji na temat możliwości udziału w mobilności jako uczeń, skontaktuj się z Agencją Narodową Programu Erasmus+. 

Studenci w sektorze budowlanym  

Studia za granicą to główny element programu Erasmus+. Mają one pozytywny wpływ na późniejsze perspektywy zawodowe. 

Student zainteresowany sektorem budowlanym może: 

 • Studiować za granicą od 2 do 12 miesięcy (lub 24, jeśli studiuje architekturę) w uczelniach w Europie lub poza nią. 
 • Pojechać na staż (przygotowanie zawodowe, praktyki) za granicę w dowolne miejsce. 

Staże można odbywać osobiście lub na odległość, oferty łatwo znajdziesz tutaj. 

Dodatkowe środki finansowe są dostępne dla studentów posiadających szczególne warunki fizyczne, psychiczne lub zdrowotne. 

Stażyści w sektorze budowlanym 

Erasmus+ może pomóc w zdobyciu cennego doświadczenia zawodowego poprzez wspieranie stażu (przygotowania zawodowego, praktyk) za granicą. 

Niezależnie od tego, czy jesteś uczniem liceum, czy szkoły branżowej, czy chcesz zostać pracownikiem fizycznym, czy umysłowym, masz wiele możliwości mobilności. Możesz ubiegać się o staż, który możesz odbyć osobiście lub zdalnie.  

Staże mogą otrzymać wsparcie w ramach programu Erasmus+ na okres do 12 miesięcy. 

Jeśli jesteś studentem lub niedawnym absolwentem, więcej znajdziesz tutaj. 

Jeśli uczysz się w szkole branżowej, odbywasz praktyki lub niedawno ukończyłeś szkołę, więcej dowiesz się tutaj. 

Wskazówka dla Ciebie! 

Stażyści mogą też połączyć staż w ramach programu Erasmus+ z okresem studiów za granicą. 

Dorośli uczniowie pracujący lub zainteresowani pracą w sektorze budowlanym 

Jeśli jesteś dorosłym uczniem o szczególnych potrzebach edukacyjnych, możesz spędzić okres do 1 miesiąca za granicą w dowolnej organizacji prowadzącej edukację dorosłych, aby podnieść swoją wiedzę i umiejętności. 

Branża budowlana ciągle się zmienia, wciąż wprowadza się nową wiedzę, techniki i technologie. Niezależnie od tego, czy jesteś pracownikiem umysłowym, czy fizycznym, możesz skorzystać z różnych opcji nauki wspieranych przez E+: 

 • Nauka w klasie 
 • Nauka w miejscu pracy 
 • Nauka od rówieśników 
 • Job shadowing 
 • Obserwacja 
 • Inne innowacyjne podejścia. 

Możesz znaleźć program prowadzony przez organizację zajmującą się edukacją dorosłych lub skontaktować się z nią i podzielić się swoją potrzebą i pomysłem na szkolenie. 

Jeśli potrzebujesz więcej informacji na temat możliwości wzięcia udziału w mobilności jako dorosły uczący się, skontaktuj się z Agencją Narodową Programu Erasmus+. 

Młodzi ludziezainteresowani zdobyciem/rozwojem umiejętności do pracy w sektorze budowlanym 

W wymianach młodzieżowych mogą brać udział osoby w wieku od 13 do 30 lat. 

Przez krótki okres (od 5 do 21 dni) można się spotkać, mieszkać razem i pracować nad wspólnymi projektami. 

Skorzystaj z dostępnych tutaj aplikacji mobilnych, aby zlokalizować projekty związane z sektorem budowlanym. 

Wskazówka dla Ciebie! 

Możesz rozwijać umiejętności w sektorze budowlanym w wyjątkowo nieistotnych projektach. Zapoznaj się z wynikami nowych umiejętności, zrewidowanymi profilami zawodowymi i kwalifikacjami do programu Construction Blueprint dla sektora budowlanego, co pomoże Ci zachować otwarty umysł. 

Personel (nauczanie) 

Zarówno pracownicy sektora edukacji, jak i osoby pracujące poza nim, mają możliwość uczyć w instytucji edukacyjnej za granicą.  

Doświadczeni pracownicy i profesjonaliści z branży budowlanej są mile widziani, by dzielić się swoją wiedzą i doświadczeniem w konkretnych projektach edukacyjnych w: 

Dodatkowe środki finansowe są dostępne dla pracowników posiadających szczególne warunki fizyczne, psychiczne lub zdrowotne. 

Szanse dla organizacji 

Erasmus+ stwarza wiele możliwości dla organizacji i osób prawnych. 

Firma budowlana lub inny podmiot działający w branży budowlanej może być zaangażowany lub zaangażować swoich pracowników i członków w działania takie jak: 

 •  Strategiczne doskonalenie umiejętności zawodowych, 
 • Budowanie potencjału organizacyjnego, 
 • Tworzenie ponadnarodowych partnerstw kooperacyjnych z organizacjami z innych krajów w celu wytworzenia innowacyjnych produktów lub wymiany najlepszych praktyk. 

Organizacje mogą ułatwiać mobilność edukacyjną dla studentów, kadry edukacyjnej, stażystów, praktykantów, wolontariuszy, osób pracujących z młodzieżą i młodych ludzi. 

Więcej informacji o tym, jak zaangażować się w projekt E+, znajdziesz tutaj: 

Należy pamiętać, że firmy mogą zamieszczać swoje oferty praktyk na Portalu Stażowym Erasmus Intern i przyciągać stażystów z całej Europy!!! 

EURES powstał w 1994 roku. Jest to europejski mechanizm, który wspiera i ułatwia swobodny przepływ pracowników w Europie. 

Pokonując bariery językowe, różnice kulturowe, wyzwania biurokratyczne, zróżnicowane prawo pracy i brak uznawania świadectw edukacyjnych, EURES kultywuje ramy pracy w całej Europie. 

Dla poszukujących pracy 

Niezależnie od tego, czy już pracujesz w branży budowlanej, czy chcesz do niej wejść, EURES oferuje Ci szereg możliwości szukania pracy. 

Znajdź pracę 

Dostępne jest wiele ofert pracy w ponad 30 krajach europejskich: 

Austria, Belgia, Bułgaria, Chorwacja, Cypr, Czechy, Dania, Estonia, Finlandia, Francja, Grecja, Hiszpania, Holandia, Irlandia, Islandia, Liechtenstein, Litwa, Luksemburg, Łotwa, Malta, Niemcy, Norwegia, Polska, Portugalia, Rumunia, Słowacja, Słowenia, Szwajcaria, Szwecja, Węgry, Włochy. 

Klikając tutaj, można znaleźć setki tysięcy ofert pracy w poszczególnych krajach, sektorach i zawodach. 

Dostępne jest też narzędzie inteligentnego wyszukiwania, w którym można wybrać spośród wielu filtrów, takich jak lokalizacja, harmonogram pracy, język oferty pracy, sektor, poziom wykształcenia, doświadczenie itp. 

Stwórz swoje CV 

Osoba poszukująca pracy może wypełnić swoje CV online na platformie EURES. 

To kolejna platforma, na którą krok po kroku możesz wgrać swoje CV, ale robiąc to, publikujesz je nie tylko na platformie, ale udostępniasz tysiącom pracodawców w całej Europie. 

Publikacja CV wymaga określenia zawodów i krajów, w których chcesz pracować, aby pracodawcy mogli do Ciebie dotrzeć. 

Szablon CV EURES posiada też kilka ciekawych funkcji, jak np. dodanie prezentacji wideo swojej osoby (nieobowiązkowe). 

Życzliwe przypomnienie! 

Można też sprawdzić Europass. 

Europass to Twój bezpłatny zestaw narzędzi online i informacji, które pomogą Ci zarządzać każdym etapem Twojej nauki i rozwoju. 

Twoja praca 

Wyszukiwarka ofert pracy EURES znajduje dla Ciebie oferty pracy na podstawie aktualnej wersji Twojego CV EURES online. 

Otrzymane wyniki to wyszukane oferty pracy najbardziej odpowiadające Twojemu preferowanemu miejscu zatrudnienia i umiejętnościom.  

Istnieje również sekcja, w której łatwo uzyskasz dostęp do swoich „otrzymanych zapytań” od pracodawców! 

Wskazówka dla Ciebie! 

Możesz poprawić wyniki wyszukiwarki, uzupełniając maksymalnie swoje CV. 

Wskazówki i porady 

Osoby poszukujące pracy znajdą wiele wskazówek i porad. 

Sprawdź tutaj „6 KROKÓW DO ROZPOCZĘCIA KARIERY ZAWODOWEJ ZA GRANICĄ”. 

Możesz też szukać i otrzymywać konkretne porady w swoim języku!  

Znajdź tutaj kontakt z doradcą EURES. 

Program Mobilności Ukierunkowanej EURES dla osób poszukujących pracy 

Program Mobilności Ukierunkowanej EURES jest dla tych, którzy chcą pracować za granicą, ale mają wątpliwości! 

 Program Mobilności Ukierunkowanej oferuje specjalne wsparcie ze strony krajowych agencji pracy dla osób poszukujących pracy, szkoleń lub praktyk w innym państwie UE, Norwegii lub Islandii. 

Na uczciwych zasadach zajmuje się potrzebami osób poszukujących pracy, usuwając przeszkody w mobilności. 

Pomaga w tych krajach pracodawcom, którzy poszukują zmotywowanych i wykwalifikowanych pracowników. 

Dostępne wsparcie obejmuje fundusze na pokrycie kosztów kursów językowych, uzyskania uznania kwalifikacji oraz podróży i utrzymania. 

Sprawdź więcej tutaj. 

Porady dotyczące życia i pracy 

EURES nie tylko dostarcza przydatnych informacji i narzędzi do znalezienia pracy za granicą, ale też ważnych informacji związanych z: 

Bądź poinformowany – bądź przygotowany! 

Dla pracodawców 

W sektorze budowlanym z jednej strony brakuje odpowiednich i doświadczonych pracowników, z drugiej strony jego charakter często sprzyja przenoszeniu siły roboczej z innych krajów. 

Jeśli zajmujesz się rekrutacją dla firmy z branży budowlanej, zacznij szukać pracowników także w innych krajach. EURES Ci w tym pomoże! 

Ogłoszenie o pracę 

Rejestrując swoją firmę w systemie EURES, możesz z łatwością zamieszczać ogłoszenia o pracy. 

Tysiące kandydatów będzie mogło znaleźć Twoje ogłoszenie i zainteresować się nim. 

 Czy wiesz? 

Twoja oferta pracy może już znajdować się na Portalu Mobilności Zawodowej EURES, gdyż krajowe agencje pracy krajów uczestniczących w EURES zasilają tę bazę danych. 

Znajdź kandydatów 

Korzystając z EURES, będziesz mógł znaleźć i ocenić kandydatów. Wiele osób poszukujących pracy w EURES opublikowało swoje CV, aby pracodawcy mogli je zobaczyć. 

Możesz też skorzystać z wyszukiwarki ofert pracy EURES i dowiedzieć się, które osoby poszukujące pracy pasują do Twoich ofert! 

Wskazówki i porady 

Jest wiele wskazówek i porad dla pracodawców. 

Sprawdź tutaj, co możesz zrobić przed (etapami badań), w trakcie (procesu rekrutacji w innym kraju EOG) i po (procesie retencji) rekrutacji za granicą. 

Program Mobilności Ukierunkowanej EURES dla pracodawców 

Program Mobilności Ukierunkowanej EURES jest przeznaczony dla tych, którzy chcą zatrudnić osoby o określonym profilu, ale mają trudności ze znalezieniem ich we własnym kraju lub/i chcą zbudować wielokulturowy zespół, który może dać przewagę ich firmie! 

Program Mobilności Ukierunkowanej oferuje Twojej firmie dedykowane wsparcie ze strony krajowych agencji pracy, by rekrutować zmotywowane i wykwalifikowane osoby z innych krajów europejskich do pracy, na staż lub praktyki. 

Jeśli jesteś małym lub średnim przedsiębiorstwem, możesz również ubiegać się o wsparcie finansowe na pokrycie części kosztów szkolenia i integracji tych nowych pracowników. 

Sprawdź więcej tutaj. 

Drop’pin to portal internetowy, który pomaga młodym ludziom w znalezieniu pracy. 

Jego celem jest skojarzenie osób, które chcą poszerzyć wiedzę, umiejętności i zdolności, z organizacjami oferującymi możliwości ich doskonalenia, w tym korporacji, MŚP i organizacji pozarządowych. Szukasz praktyk, staży, mentoringu lub kursów e-learningowych? Drop’pin ma szeroki wachlarz możliwości obejmujących wiele sektorów w całej Europie. Niezależnie od tego, czy jesteś młodą osobą, która szuka swojego pierwszego przełomu, czy organizacją, która szuka swoich gwiazd, skorzystaj z Drop’pin i pójdź dalej. 

Drop’pin jest mocno związany z programami takimi jak Erasmus+ i EURES. 

Dowiedz się więcej na ten temat, pobierając przewodnik tutaj.