Koalicije sektorskih spretnosti: Srečanje za spremljanje izvajanja projektov „Blueprint“ (Načrt)

Dogodki, Podpora in sodelovanja

Fundación Laboral de la Construcción se je kot koordinator udeležil srečanja za spremljanje projektov Blueprint za sektorska znanja in spretnosti za leto 2017 in 2018 v okviru programa Erasmus +, ki jih organizira Izvajalska agencija za izobraževanje, avdiovizualno področje in kulturo, v Bruslju.

Izvajalska agencija za izobraževanje, avdiovizualno področje in kulturo (EACEA) v okviru Evropske komisije je 25. septembra organizirala srečanje za spremljanje Koalicij sektorskih spretnosti, da bi razpravljala o izvajanju projektnih aktivnosti in doseženih rezultatov ter obravnavala izzive, s katerimi se soočajo partnerstva. Skupina je omogočila tudi delitev različnih projektnih izkušenj.

V tem smislu je organizacija Fundación Laboral de la Construcción kot koordinator vzpostavila sodelovanja z drugimi sektorskimi projekti, da bi delila naše izkušnje in evropsko okolje približala drugim trgom dela.