Fundación Laboral de la Construcción in Evropska komisija v Bruslju organizirata evropsko srečanje strokovnjakov na področju usposabljanja ter zdravja in varnosti pri delu

Dogodki, Zdravje in varnost

Dogodek je del pobude Načrt za varnost in zdravje pri delu, ki jo je EASME odobrila  skupnemu partnerstvu in dopolnjuje projekt Construction Blueprint (Načrt za gradbeništvo).

V Bruslju se je 3. oktobra sestalo približno 30 predstavnikov evropskega gradbenega sektorja na prvem srečanju zainteresiranih deležnikov „Sektorska strategija o kvalifikacijah: podporni ukrepi za gradbeni sektor“, organiziranem v okviru usklajenih prizadevanj med Fundación Laboral de la Construcción in Evropsko komisijo. Dogodek je del evropskega projekta Načrt za zdravje in varnost pri delu, ki ga skupno partnerstvo izvaja od decembra 2018 pod vodstvom Izvajalske agencije Komisije za mala in srednja podjetja (EASME).

Na začetku dogodka je direktorica enote v Generalnem direktoratu Evropske komisije za notranji trg, industrijo, podjetništvo ter mala in srednja podjetja Fulvia Raffaelli spomnila na cilj evropske Skupnosti, v skladu s katerim si Evropa prizadeva postati prva celina, ki bo do leta 2050 dosegla podnebno nevtralnost. V okviru tega ambicioznega cilja ima gradbeništvo ključno vlogo, je poudarila Raffaelli in navedla, da je za tehnološki napredek in napredek na področju okolja treba izboljšati znanja in spretnosti delavcev na področju energetske učinkovitosti, digitalizacije in krožnega gospodarstva, da se izboljša usposobljenost zaposlenih.

Sprememba načina dela ter uporaba novih tehnologij in inovativnih materialov prinaša nova tveganja in zahteva posodobljen okvir za usposabljanje na področju varnosti in zdravja pri delu.

Ne samo izziv, temveč tudi priložnost

Javier González, vodja mednarodnih projektov pri Fundación Laboral de la Construcción, je predstavil napredek, dosežen v okviru pobude Načrt za zdravje in varnost pri delu, na področju izboljšanja znanj in spretnosti na zelenih delovnih mestih v gradbenem sektorju. Ti rezultati se bodo uporabili v posodobljenem in celovitem okviru usposabljanja, ki bo vključevalo nove nastajajoče potrebe na tem področju.

Brenda O’Brien, direktorica Urada za poklicno varnost in zdravje pri delu (OSHA) v glavnem mestu Belgije, meni, da bodo zelena delovna mesta trajnostna le, če bo poskrbljeno za varnost in zdravje zaposlenih; Jan Cromwijk, koordinator projektov na nizozemskem centru znanja za gradbene storitve ISSO, pa je govoril o potrebi po usposabljanju na zelenih delovnih mestih.

Okrogle mize, ki jo je vodila Laura Mesa, svetovalka za mednarodne projekte pri Fundación Laboral de la Construcción, so se udeležili predstavniki organizacij za preventivo v gradbeništvu (OPPC) iz Španije, Italije in Nemčije, kot tudi predstavniki evropskih sektorskih organizacij, kot je European Federation of Builders and Woodworkers (EFBWW), European Builders Confederation (EBC) in European Construction Industry Federation (FIEC), ki so partnerske institucije projekta Construction Blueprint (Načrt za gradbeništvo).

Razprava se je osredotočila na potrebo po tem, da se delavcem zagotovi specializirano usposabljanje na področju varnosti in zdravja pri delu za nova „zelena“ delovna mesta. Izziv so strokovnjaki predstavili kot priložnost za povečanje privlačnosti sektorja,  izboljšanje usposobljenosti zaposlenih, kar bi prispevalo k trajnosti našega planeta.