Τομεακές συμμαχίες δεξιοτήτων: Συνάντηση παρακολούθησης «Blueprint Construction»

Εκδηλώσεις, Συνέργειες

Η Fundación Laboral de la Construcción, ως συντονιστής, παρακολούθησε τη συνάντηση παρακολούθησης των σχεδίων Erasmus+ Sector Skills Alliances Blueprint 2017 και 2018, που διοργανώθηκε από την EACEA, στις Βρυξέλλες.

Στις 25 Σεπτεμβρίου, ο Εκτελεστικός Οργανισμός Εκπαίδευσης, Οπτικοακουστικών Θεμάτων και Πολιτισμού (EACEA) που ανήκει στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή, διοργάνωσε μια συνάντηση παρακολούθησης Τομεακών Συμμαχιών Δεξιοτήτων για να συζητήσει την υλοποίηση των δραστηριοτήτων και των επιτευχθέντων έργων και για την αντιμετώπιση των προκλήσεων που αντιμετωπίζουν τα εταιρικά σχήματα. Επιπλέον, η ομάδα παρείχε χώρο για να μοιραστούν διαφορετικές εμπειρίες έργων.

Υπό αυτήν την έννοια, η Fundación Laboral de la Construcción, ως συντονιστής έχει δημιουργήσει συνέργειες με άλλα τομεακά έργα προκειμένου να μοιραστούν τις εμπειρίες μας και να φέρουν το ευρωπαϊκό τοπίο πιο κοντά σε άλλες αγορές εργασίας.