Koronavirus: Smernice EU za varno vrnitev na delovno mesto

Evropska agencija za varnost in zdravje pri delu (EU-OSHA) je izdala smernice za varno vrnitev na delovno mesto.

Kako poskrbeti za zdravje in varnost zaposlenih, ki se vrnejo na delovno mesto? To pomembno vprašanje si zastavljajo mnogi delodajalci, medtem ko države članice pripravljajo ali že izvajajo načrte za postopno vrnitev na delo po koronavirusni krizi. Evropska agencija za varnost in zdravje pri delu (EU-OSHA) je v ta namen izdala smernice za vrnitev na delovno mesto.

Evropski komisar za delovna mesta in socialne pravice Nicolas Schmit je dejal: „Danes se bolj kot kadarkoli prej zavedamo, da sta varovanje in spodbujanje varnosti in zdravja pri delu bistvena tako za zaposlene kot za podjetja, sisteme socialne zaščite in celotno družbo. V smernicah bodo delodajalci našli odgovore na konkretna vprašanja, na primer o tem, kako čim bolj zmanjšati izpostavljenost koronavirusu na delovnem mestu, kako posodobiti oceno tveganja in poskrbeti za delavce, ki so zboleli. Smernice bodo delodajalcem in podjetjem bo v pomoč pri obvladovanju vrnitve na delo in praktičnem svetovanju zaposlenim.“

Za Komisijo je izjemnega pomena, da se delavci in delavke lahko vrnejo v varno in zdravo delovno okolje. Smernice so zato ključni prispevek EU v tem pomembnem obdobju. Vsebujejo tudi povezave do nacionalnih informacij o posameznih sektorjih in poklicih. Zajeta so naslednja področja:

  • Ocena tveganja in ustrezni ukrepi.
  • Vključevanje delavcev in delavk.
  • Skrb za zaposlene, ki so zboleli.
  • Načrtovanje in učenje za prihodnost.
  • Ohranjanje dobre obveščenosti.
  • Informacije za posamezne sektorje in poklice

K smernicam, ki jih je agencija EU-OSHA pripravila v sodelovanju z Evropsko komisijo, sta prispevala tudi tristranski Svetovalni odbor za varnost in zdravje pri delu in Odbor višjih inšpektorjev za delo. Smernice se bodo glede na razvoj redno posodabljale z zanesljivimi informacijami.

Če si želite ogledati smernice, kliknite sliko: