Κορονοϊός: Οδηγίες της ΕΕ για ασφαλή επιστροφή στο χώρο εργασίας

Ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός για την Ασφάλεια και την Υγεία στην Εργασία (EU-OSHA) εξέδωσε οδηγίες σχετικά με την επιστροφή στην εργασία.

Πώς να διασφαλιστεί η υγεία και η ασφάλεια των εργαζομένων όταν επιστρέφουν στο χώρο εργασίας; Αυτό το σημαντικό ερώτημα είναι στο μυαλό πολλών εργοδοτών καθώς οι χώρες της ΕΕ σχεδιάζουν ή εκτελούν μια σταδιακή επιστροφή στην εργασία μετά από κορονοϊό. Σε απάντηση, ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός για την Ασφάλεια και την Υγεία στην Εργασία (EU-OSHA) εξέδωσε οδηγίες σχετικά με την επιστροφή στην εργασία.

Ο Ευρωπαίος Επίτροπος για την Απασχόληση και τα Κοινωνικά Δικαιώματα, Nicolas Schmit, δήλωσε: «Σήμερα, περισσότερο από ποτέ, είναι πολύ σαφές ότι η προστασία και η προώθηση της επαγγελματικής ασφάλειας και υγείας είναι υψίστης σημασίας για τους εργαζόμενους, τις εταιρείες, τα συστήματα κοινωνικής προστασίας και ολόκληρη την κοινωνία. Αυτή η καθοδήγηση παρέχει απαντήσεις σε πρακτικές ερωτήσεις που έχουν οι εργοδότες, για παράδειγμα σχετικά με τον τρόπο ελαχιστοποίησης της έκθεσης στον κορονοϊό στο χώρο εργασίας, τον τρόπο ενημέρωσης της αξιολόγησης κινδύνου, τη φροντίδα των εργαζομένων που ήταν άρρωστοι. Θα βοηθήσει τους εργοδότες και τις επιχειρήσεις στη διαχείριση της επιστροφής στην εργασία και στην παροχή πρακτικών συμβουλών στο προσωπικό».

Η Επιτροπή αποδίδει τη μεγαλύτερη σημασία για να εξασφαλίσει ότι οι εργαζόμενοι μπορούν να επιστρέψουν στον χώρο εργασίας σε ένα ασφαλές και υγιές περιβάλλον. Ως εκ τούτου, η καθοδήγηση που εκδίδεται σήμερα αντιπροσωπεύει μια σημαντική συμβολή της ΕΕ σε αυτήν τη σημαντική περίοδο. Περιέχει επίσης συνδέσμους προς εθνικές πληροφορίες για συγκεκριμένους τομείς και επαγγέλματα. Η καθοδήγηση καλύπτει διάφορους τομείς:

  • Εκτίμηση κινδύνου και κατάλληλα μέτρα.
  • Συμμετοχή εργαζομένων.
  • Φροντίδα εργαζομένων που ήταν άρρωστοι.
  • Σχεδιασμός και μάθηση για το μέλλον.
  • Καλή ενημέρωση.
  • Πληροφορίες για τομείς και επαγγέλματα.

Η καθοδήγηση που εκπόνησε ο EU-OSHA σε συνεργασία με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή επωφελήθηκε επίσης από τις συμβολές της Τριμερούς Συμβουλευτικής Επιτροπής για την Ασφάλεια και την Υγεία στην εργασία και την Επιτροπή Ανώτερων Επιθεωρητών Εργασίας. Θα ενημερώνεται τακτικά με αξιόπιστες πληροφορίες καθώς εξελίσσεται η κατάσταση.

Εάν θέλετε να συμβουλευτείτε τον οδηγό, κάντε κλικ στην εικόνα: