Evropska komisija je prvi dve leti projekta Načrt za gradbeništvo (Construction Blueprint) ocenila pozitivno

Srečanja, Trendi

12. in 13. aprila se je več kot 60 strokovnjakov iz 24 projektnih partnerjev virtualno srečalo na petem srečanju pobude. Udeležila sta se ga tudi dva predstavnika Komisije in zunanji ocenjevalec, ki sta podala priporočila in izboljšave za naslednji dve leti.

Več kot 60 predstavnikov partnerstva Construction Blueprint se je 12. in 13. aprila sestalo na petem srečanju projekta. Udeležili so se ga tudi predstavniki Evropske komisije (EK), in sicer Roman Horvath, predstavnik trajnostne industrijske politike in gradbeništva pri Generalnem direktoratu za notranji trg, industrijo, podjetništvo in MSP (DG Grow), Pavol Krempasky, vodja projekta pri Evropski izvršni agenciji za izobraževanje in kulturo (EACEA), ter zunanja ocenjevalka Manon van Leeuwen iz svetovalnega podjetja Eolas.

Španski paritetni socialni sklad, Fundación Laboral, usmerja skupno delo 24 partnerjev iz 12 držav v pobudi, ki je ena od strategij za sodelovanje pri ključnih sektorskih kompetencah novega programa znanj in spretnosti za Evropo, ki se je začel izvajati leta 2019. Fundación Laboral ima na voljo proračun v višini skoraj 4 mio EUR v štirih letih za oblikovanje novega okvira usposabljanja za gradbeništvo v Evropski uniji (EU). Ta bo prilagojen spretnostim, ki jih določajo skupni mednarodni izzivi, kot so energetska učinkovitost, digitalizacija in krožno gospodarstvo.

Predstavniki EK, neposredni ocenjevalci v imenu Komisije, so izpostavili pomen doseganja podnebno nevtralne gradbene industrije v skladu z načeli zelenega gospodarstva EU. Ob pregledu prvih dveh let projekta so podali priporočila in izboljšave za nadaljnji razvoj projekta.
Manon van Leeuwen je predstavila zunanjo oceno prvega obdobja projekta Construction Blueprint in ponudila predloge za izboljšanje kakovosti projekta.

 

Napredek in rezultati

V dveh dneh virtualnih srečanj so vodilni partnerji različnih delovnih sklopov predstavili dosedanje rezultate in naslednje korake, ki jih je treba sprejeti.

Irski tehnološki inštitut Limerick (LIT) in nemški BFW-NRW sta predstavila tekočo analizo učnih načrtov in spletnih usposabljanj za naknadno posodabljanje strokovnih znanj na področju energetske učinkovitosti, digitalizacije in krožnega gospodarstva. To vključuje 42 programov usposabljanja, ki jih je zbralo partnerstvo, ter 129 e-izobraževanj iz 17 evropskih projektov.

AKMI, zadolžen za študijo o poklicnih profilih v gradbenem sektorju, ki jih je treba posodobiti z vidika energetske učinkovitosti, krožnega gospodarstva in digitalizacije, je pojasnil svoj pristop in predstavil prvi osnutek poklicev, ki jih je treba analizirati.

Poleg tega sta center Ifapme Liège-Huy-Verviers in CCCA-BTP predstavila pristop za prihodnji observatorij za gradbene spretnosti, ki bo temeljil na začetku raziskave, naslovljene na 2.000 podjetij v tem sektorju v Evropi, da bi ugotovila njihove potrebe po spretnostih. Prvi rezultati naj bi bili na voljo po letošnjem poletju.

Poleg tega se bodo med septembrom in decembrom 2021 začela pilotna usposabljanja na področju energetske učinkovitosti, digitalizacije in krožnega gospodarstva.

Evropske organizacije FIEC, EFBWW in EBC, partnerji, zadolženi za zavezništvo za sektorska znanja in spretnosti, so predstavili uvajanje gradbenega načrta prek nacionalnih dogodkov, ki potekajo, in prek projektne skupine LinkedIn za deležnike, ki trenutno združuje 262 članov sektorja iz različnih držav EU.

Fundación Laboral je pregledal tehnična, upravljavska in finančna vprašanja, stanje razširjanja, izkoriščanja, trajnosti in vpliva projekta ter predstavila nov komunikacijski načrt za leti 2021 in 2022. Poleg tega so osvetlili module usposabljanja Evropsko zagotavljanje kakovosti v poklicnem izobraževanju in usposabljanju (EQAVET) ter rezultate javnega naročila za načrt za varnost in zdravje pri delu, ki jim ga neposredno naročila EK.