Construction Blueprint obeležuje dve leti evropskega sodelovanja pri oblikovanju strategije znanj in spretnosti v gradbeništvu

24 partnerjev projekta, ki ga koordinira Fundación Laboral, si prizadeva oblikovati nov okvir usposabljanja, prilagojen novim mednarodnim izzivom: energetski učinkovitosti, digitalizaciji in krožnemu gospodarstvu. Jeseni bodo vzpostavili Evropski observatorij za gradbena znanja in spretnosti.

Skoraj polovica držav Evropske unije sodeluje pri projektu Construction Blueprint, saj se je ta pobuda programa Erasmus+ – del akcije Sector Skills Alliances – začela konec januarja 2019.

Pod neposrednim nadzorom Izvajalske agencije za izobraževanje, avdiovizualno področje in kulturo (EACEA) Evropske komisije (EK) je glavni rezultat tega projekta oblikovanje novega okvira usposabljanja za gradbeništvo v EU, prilagojenega kompetencam, ki jih določajo mednarodni izzivi: energetska učinkovitost, digitalizacija in krožno gospodarstvo.

Fundación Laboral de la Construcción koordinira predstavnike 24 partnerjev, ki sodelujejo v projektu, in sicer iz Španije, Nemčije, Belgije, Slovenije, Finske, Francije, Grčije, Irske, Italije, Litve, Poljske, Portugalske in Slovenije. V imenu Španije sodeluje tudi Confederación Nacional de la Construcción (CNC), ki skupaj z osmimi združenji delodajalcev iz gradbenega sektorja iz drugih držav predstavlja velik del podjetij iz te panoge v Evropski uniji (EU). Med evropskimi partnerji, ki sodelujejo v konzorciju, so tudi Evropska zveza gradbene industrije (FIEC), Evropska zveza gradbenikov in lesarjev (EFBWW) in Evropska konfederacija gradbenikov (EBC). Sodeluje tudi dvanajst drugih vodilnih ponudnikov poklicnega usposabljanja in visokošolskega izobraževanja v gradbenem sektorju v svojih državah, med katerimi najdemo tudi Fundación Laboral.

Več kot sto strokovnjakov

Projekt, ki zaposluje več kot 60 strokovnjakov iz konzorcija (več kot sto, vključno s strokovnjaki iz nacionalnih svetovalnih skupin) in se nenehno prilagaja spremembam, ki jih je mednarodna pandemija povzročila v delovnih procesih in v začetnem pristopu projekta, je v prvih dveh letih delovanja dosegel naslednje rezultate:

  • Pestle Analysis: Poročilo o političnih, gospodarskih, socialnih, tehnoloških, pravnih in okoljskih dejavnikih, ki vplivajo na gradbeništvo in lahko posledično vplivajo na pomanjkanje, vrzeli in neusklajenost znanj in spretnosti.
  • Status quo poročilo o sektorskih kompetencah: Poročilo o trenutnem stanju v sektorju v državah, ki sodelujejo v projektu, s pregledom sektorskih kompetenc v gradbeništvu. Kasneje bo dopolnjena z neskladjem med sedanjimi in prihodnjimi znanji in spretnostmi ter oceno števila ljudi, ki bi jih bilo treba usposobiti v panogi.
  • Časovni načrt in akcijski načrt: Poročilo o časovnem načrtu s strategijami, ukrepi, dejavnostmi, izidi, rezultati in akcijskim načrtom, ki ga je treba izvesti za prilagoditev trenutnega povpraševanja po znanju in spretnostih ter njihove ponudbe, kar je del sektorske strategije in bo tudi ključni del uvajanja novega strateškega pristopa za gradbeništvo.
  • Interaktivni zemljevid: Digitalni vir, v katerem so zbrane dobre prakse in inovativne pobude za odpravljanje vrzeli in neskladij v znanju in spretnostih. Vključuje 124 georeferenciranih primerov o energetski učinkovitosti, digitalizaciji, krožnem gospodarstvu ter zdravju in varnosti, ki so jih opredelili partnerji v sodelujočih državah in njihovih regijah.
  • Web: Vzpostavitev kompleksnega in obsežnega spletnega mesta projekta, prevedenega v enajst jezikov, na katerem so na voljo vse informacije, rezultati in napredek projekta.
Mnenje 2.000 podjetij o Evropskem observatoriju gradbenih znanj in spretnosti

V drugem delu te pobude Erasmus+, ki bo trajala do konca leta 2022, bo vzpostavljen Evropski observatorij za gradbene spretnosti ter učni načrti za usposabljanje na treh različnih področjih – energetska učinkovitost, digitalizacija in krožno gospodarstvo.

Za vzpostavitev observatorija bo kmalu objavljena anketa, ki bo zajela 2.000 podjetij v državah, ki so vključene v konzorcij. Ponovili jo bodo leta 2022, da bi ugotovili, kakšne so potrebe podjetij po novih delovnih mestih na področju trajnostne gradnje, da bi prilagodili poklicne kompetence zahtevam trga dela ter da bi usposabljanje in poslovanje šla z roko v roki.

Z junijem prihodnje leto se bo začela beta faza opazovalnice, da bodo lahko partnerji in strokovnjaki iz nacionalnih svetovalnih skupin pregledali vse informacije in delovanje opazovalnice. Javna predstavitev je načrtovana za jesen.

Glede učnih načrtov usposabljanja, ki jih je treba oblikovati na treh področjih trajnostne gradnje, partnerji izvajajo predhodno študijo vseh obstoječih usposabljanj v različnih državah, na podlagi katere bodo izvedene prilagoditve novim kompetenčnim pristopom. Oblikovanje teh treh učnih načrtov je predvideno za letošnje poletje, usposabljanja pa so namenjena delavcem/študentom 4. in 5. stopnje EOK (evropskega ogrodja kvalifikacij).

Po tej analizi in zasnovi usposabljanj si bodo prizadevali tudi za opis poklicnih profilov in poklicev, ki potrebujejo nadgradnjo znanj, ter jih ustrezno prilagodili.

Poleg tega bo konzorcij v tem drugem obdobju projekta še naprej krepil zavezništva z drugimi evropskimi pobudami in drugimi projekti Blueprints. Izvedene bodo tudi različne kampanje ozaveščanja, da bi povečali privlačnost gradbeništva in spodbudili ukrepe za privabljanje mladih in vključevanje žensk v ta sektor.

Naslednje srečanje 24 partnerjev projekta Construction Blueprint bo potekalo 12. in 13. aprila na petem srečanju konzorcija.