Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αξιολογεί θετικά τα δύο πρώτα χρόνια του έργου Construction Blueprint

Συναντήσεις, Τάσεις

Στις 12 και 13 Απριλίου, περισσότεροι από 60 επαγγελματίες από τους 24 εταίρους του έργου συναντήθηκαν στην πέμπτη συνεδρίαση της πρωτοβουλίας. Συμμετείχαν επίσης και δύο εκπρόσωποι της Επιτροπής και ένας εξωτερικός αξιολογητής οι οποίοι υπέβαλαν συστάσεις και βελτιώσεις για τα επόμενα δύο χρόνια του έργου.

Περισσότεροι από 60 εκπρόσωποι της κοινοπραξίας για το Construction Blueprint βρέθηκαν στις 12 και 13 Απριλίου για την πέμπτη συνάντηση του έργου. Συμμετείχαν επίσης οι εκπρόσωποι της Ευρωπαϊκής Επιτροπής (ΕΕ), ο κ. Roman Horvath, Policy Officer για τη Βιώσιμη Πολιτική για τη Βιομηχανία και τον Κατασκευαστικό Κλάδο της Γενικής Διεύθυνσης Εσωτερικής Αγοράς, Βιομηχανίας, Επιχειρηματικότητας και ΜΜΕ (DG Grow),  ο κ. Pavol Krempasky, διευθυντής έργων στον Ευρωπαϊκό Εκτελεστικό Οργανισμό Εκπαίδευσης και Πολιτισμού (EACEA),  και η εξωτερική αξιολογήτρια κ. Manon van Leeuwen από την εταιρεία συμβούλων Eolas.

Ο οργανισμός Fundación Laboral ηγείται των εργασιών 24 εταίρων από 12 χώρες σε αυτή την πρωτοβουλία, η οποία αποτελεί μία από τις στρατηγικές συνεργασίας σε βασικές δεξιότητες του Κλάδου από το Νέο Θεματολόγιο Δεξιοτήτων για την Ευρώπη, το οποίο ξεκίνησε το  2019, για τους τομείς τρισδιάστατης εκτύπωσης (3D Printing), θαλάσσιων μεταφορών και χαλυβουργίας. Ο οργανισμός Fundación Laboral διαθέτει για τέσσερα χρόνια έναν προϋπολογισμό 4.000.000 ευρώ, για τη δημιουργία ενός νέου πλαισίου κατάρτισης για τον Kατασκευαστικό Kλάδο στην Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΕ), το οποίο θα προσαρμοστεί στις δεξιότητες που απαιτούν οι διεθνείς προκλήσεις, όπως η ενεργειακή απόδοση, η ψηφιοποίηση και η κυκλική οικονομία.

Οι εκπρόσωποι της ΕΕ, ως άμεσοι αξιολογητές εκ μέρους της Επιτροπής, επεσήμαναν τη σημασία της επίτευξης ενός κλιματικά ουδέτερου κατασκευαστικού κλάδου  σύμφωνα με τις αρχές της πράσινης οικονομίας της ΕΕ.  Κατά την ανασκόπηση των δύο πρώτων ετών του έργου, προέβησαν σε συστάσεις και βελτιώσεις για την περαιτέρω ανάπτυξή του.

Η κ. Manon van Leeuwen παρουσίασε την εξωτερική αξιολόγησή της για την πρώτη περίοδο του Construction Blueprint και προσέφερε προτάσεις για τη βελτίωση της ποιότητάς του.

Πρόοδος και αποτελέσματα

Κατά τη διάρκεια των διήμερων διαδικτυακών συναντήσεων, οι επικεφαλής εταίροι των διαφόρων πακέτων εργασίας παρουσίασαν τα αποτελέσματα που έχουν επιτευχθεί μέχρι στιγμής και τα επόμενα βήματα που πρέπει να γίνουν.

Το Ινστιτούτο Τεχνολογίας Limerick (LIT) και το BFW-NRW παρουσίασαν την ανάλυση των προγραμμάτων σπουδών και των διαδικτυακών εκπαιδεύσεων  για την  επικαιροποίηση των επαγγελματικών δεξιοτήτων στην ενεργειακή απόδοση, την ψηφιοποίηση και την κυκλική οικονομία. Αυτό περιλαμβάνει 42 προγράμματα κατάρτισης τα οποία συλλέγονται από την κοινοπραξία, καθώς και 129 μαθήματα ηλεκτρονικής μάθησης από 17 ευρωπαϊκά προγράμματα.

Η AKMΗ, υπεύθυνη της μελέτης για τα επαγγελματικά προφίλ στον κατασκευαστικό τομέα  που πρέπει να επικαιροποιηθεί όσον αφορά την ενεργειακή απόδοση, την κυκλική οικονομία και την ψηφιοποίηση, εξήγησε την προσέγγισή της και παρουσίασε ένα πρώτο σχέδιο επαγγελμάτων προς ανάλυση.

Επιπλέον, το Κέντρο Ifapme Liège-Huy-Verviers και το CCCA-BTP παρουσίασαν την προσέγγιση για το μελλοντικό Παρατηρητήριο Δεξιοτήτων για τον Κατασκευαστικό Κλάδο, το οποίο θα βασιστεί στην έρευνα που απευθύνεται σε 2.000 επιχειρήσεις του κλάδου στην Ευρώπη για τον προσδιορισμό των αναγκών τους σε δεξιότητες. Τα πρώτα αποτελέσματα αναμένεται να είναι διαθέσιμα μετά από αυτό το καλοκαίρι.

Ακόμα, οι πιλοτικές εκπαιδεύσεις στον τομέα της ενεργειακής απόδοσης, της ψηφιοποίησης και της κυκλικής οικονομίας θα ξεκινήσουν μεταξύ Σεπτεμβρίου και Δεκεμβρίου 2021.

Η FIEC, η EFBWW και η EBC, οι εταίροι που είναι υπεύθυνοι για τη Συμμαχία Τομεακών Δεξιοτήτων, παρουσίασαν την ανάπτυξη του Construction Blueprint μέσω των εθνικών εκδηλώσεων που λαμβάνουν χώρα, αλλά και μέσω της ομάδας LinkedIn για τα ενδιαφερόμενα μέρη, η οποία συγκεντρώνει επί του παρόντος 262 μέλη του κλάδου από διάφορες χώρες της ΕΕ.

Ο οργανισμός Fundación Laboral επανεξέτασε τα τεχνικά, διαχειριστικά και οικονομικά ζητήματα, καθώς και την κατάσταση της διάδοσης, εκμετάλλευσης, τς βιωσιμότητας και του αντίκτυπου του έργου και παρουσίασε το νέο Σχέδιο Επικοινωνίας για τα έτη 2021 και 2022.  Επιπλέον, παρουσίασε τις ενότητες  της Ευρωπαϊκής Διασφάλισης της Ποιότητας στην Επαγγελματική Εκπαίδευση και Κατάρτιση (EQAVET), καθώς και το πρόγραμμα  Health and Safety Blueprint, το οποίο ανατέθηκε από την ΕΕ στον οργανισμό Fundación Laboral.