Prvo osebno srečanje partnerjev projekta Construction Blueprint med pandemijo Covid-19

Srečanja

Šesto srečanje projekta Construction Blueprint, ki ga sofinancira program Evropske unije Erasmus+, je potekalo 13. in 14. oktobra na sedežu Zentralverband des Deutschen Baugewerbes (ZDB) v Berlinu.

Fundación Laboral de la Construcción, koordinator pobude, je skupaj z nemškimi partnerji (ZDBBZB in BFW-NRW) organiziral mešano srečanje, ki je potekalo osebno in prek spleta, da bi zagotovil udeležbo članov konzorcija, ki zaradi pandemije Covid-19 niso mogli potovati v Berlin. To jim je omogočilo, da so skupaj razpravljali o najnovejših dosežkih projekta v zvezi z ugotavljanjem potreb po kompetencah v sektorju in poklicnih profilov, ki jih podjetja najbolj zahtevajo, ter opredelitvijo strategij usposabljanja.

Prvi dan je bila predstavljena platforma za e-učenje, ki jo je razvil Tehnološki inštitut Limerick (Limerick Institute of Technology -LIT-) in ki združuje več digitalnih tečajev s poudarkom na energetski učinkovitosti, digitalizaciji in krožnem gospodarstvu, razpravljali pa so tudi o datumu globalne uvedbe. Poleg tega so bile predstavljene ugotovitve iz lanskoletne raziskave o potrebah evropskih podjetij v tem sektorju po znanju in spretnostih.

Skupaj s temi rezultati je bila obravnavana vzpostavitev opazovalnice za predvidevanje potreb podjetij in delavcev po znanju z vidikov energetske učinkovitosti, krožnega gospodarstva in digitalizacije na nacionalni in evropski ravni ter priprava poročila, v katerem so opredeljeni in analizirani sektorski poklicni profili na ravni EU in v vsaki od držav konzorcija.

Na koncu je bil predstavljen najnovejši napredek, ki ga je doseglo zavezništvo za sektorska znanja in spretnosti. Delo sta vodila FIEC-ova evropska partnerja EFBWW in EBC, koordiniral pa ga je Fundación Laboral de la Construcción. Zavezništvo sestavlja forum, na katerem lahko ključni akterji iz gradbene industrije in izobraževanja sodelujejo, razpravljajo o trenutnem stanju in prihodnosti spretnosti v gradbenem sektorju ter izmenjujejo dobre prakse na evropski in nacionalni ravni.

Delavnice za oblikovanje učnih načrtov usposabljanja

Drugi dan srečanja so bili partnerji razdeljeni v delovne skupine (spletne in osebne), da bi pregledali in razpravljali o vzorčnih učnih načrtih usposabljanja, ki jih je zasnoval LIT. Cilj teh programov, namenjenih dijakom poklicnih šol in delavcem v sektorju, je uporabnikom zagotoviti potrebna znanja in spretnosti s področja energetske učinkovitosti, krožnega gospodarstva in digitalizacije, da bi se lahko kratkoročno in srednjeročno soočili z izzivi sektorja.

Programi bodo sestavljeni iz različnih modulov usposabljanja, ki bodo v letu 2022 preizkušeni v izobraževalnih centrih projekta, v katerih naj bi sodelovalo vsaj 600 dijakov.

Galerija srečanja