Οι εταίροι του Construction Blueprint συναντώνται για πρώτη φορά πρόσωπο με πρόσωπο, κατά τη διάρκεια της πανδημίας Covid-19

Συναντήσεις

Η έκτη συνάντηση του Έργου Construction Blueprint, που συγχρηματοδοτείται από το πρόγραμμα Erasmus+ της Ευρωπαϊκής Ένωσης, πραγματοποιήθηκε στις 13 και 14 Οκτωβρίου στα κεντρικά γραφεία του Zentralverband des Deutschen Baugewerbes (ZDB) στο Βερολίνο.

Η Fundación Laboral de la Construcción, συντονιστής της πρωτοβουλίας, διοργάνωσε, μαζί με τους Γερμανούς εταίρους (ZDB, BZB και BFW-NRW), μια υβριδική συνάντηση, που πραγματοποιήθηκε τόσο δια ζώσης όσο και διαδικτυακά, για να εξασφαλίσει τη συμμετοχή των μελών της κοινοπραξίας που δεν μπορούσαν να ταξιδέψουν στο Βερολίνο εξαιτίας της πανδημίας Covid-19. Αυτό τους επέτρεψε να συζητήσουν μαζί τις τελευταίες εξελίξεις του έργου σχετικά με τον προσδιορισμό των αναγκαίων ικανοτήτων του κλάδου και των επαγγελματικών προφίλ που ζητούνται περισσότερο από τις εταιρείες, καθώς και τον καθορισμό στρατηγικών κατάρτισης.

Κατά τη διάρκεια της πρώτης ημέρας, παρουσιάστηκε η πλατφόρμα ηλεκτρονικής μάθησης, που αναπτύχθηκε από το Ινστιτούτο Τεχνολογίας Limerick (LIT), η οποία συγκεντρώνει πολλά ψηφιακά μαθήματα με επίκεντρο την ενεργειακή απόδοση, την ψηφιοποίηση και την κυκλική οικονομία και συζητήθηκε η ημερομηνία παγκόσμιας κυκλοφορίας. Επιπλέον, κοινοποιήθηκαν τα συμπεράσματα που προέκυψαν από την έρευνα του περασμένου καλοκαιριού σχετικά με τις ανάγκες σε δεξιότητες των ευρωπαϊκών εταιρειών στον Κλάδο.

Μαζί με αυτά τα αποτελέσματα, συζητήθηκε η δημιουργία ενός Παρατηρητηρίου για την πρόβλεψη των αναγκών των εταιρειών και των εργαζομένων για παροχή γνώσης σε πτυχές της ενεργειακής απόδοσης, της κυκλικής οικονομίας και της ψηφιοποίησης, σε εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο· και συζητήθηκε η εκπόνηση έκθεσης όπου εντοπίζονται και αναλύονται τα κλαδικά επαγγελματικά προφίλ σε επίπεδο ΕΕ και σε κάθε μία από τις χώρες της κοινοπραξίας.

Τέλος, παρουσιάστηκε η τελευταία πρόοδος που έχει επιτευχθεί από τη Συμμαχία Τομεακών Δεξιοτήτων. Το έργο καθοδηγήθηκε από τους ευρωπαίους εταίρους της Fiec, EFBWW και EBC, και συντονίστηκε από την Fundación Laboral de la Construcción. Η Συμμαχία αποτελείται από ένα φόρουμ στο οποίο οι βασικοί παράγοντες του Κατασκευαστικού κλάδου και της εκπαίδευσης μπορούν να αλληλεπιδρούν, να συζητούν την τρέχουσα κατάσταση και το μέλλον των δεξιοτήτων στον Κατασκευαστικό τομέα και να ανταλλάσσουν καλές πρακτικές σε ευρωπαϊκό και εθνικό επίπεδο.

Εργαστήρια για τον σχεδιασμό προγραμμάτων σπουδών κατάρτισης

Τη δεύτερη ημέρα της συνάντησης, οι εταίροι χωρίστηκαν σε ομάδες εργασίας (τόσο διαδικτυακά όσο και δια ζώσης) για να επανεξετάσουν και να συζητήσουν τα πρότυπα εκπαιδευτικά προγράμματα σπουδών που σχεδίασε το LIT. Τα προγράμματα αυτά, που απευθύνονται σε φοιτητές και εργαζομένους στον κλάδο, στοχεύουν στην παροχή των απαραίτητων δεξιοτήτων όσον αφορά την ενεργειακή απόδοση, την κυκλική οικονομία και την ψηφιοποίηση στους χρήστες, προκειμένου να αντιμετωπίσουν τις προκλήσεις του Κλάδου τόσο βραχυπρόθεσμα όσο και μεσοπρόθεσμα.

Τα προγράμματα θα αποτελούνται από διαφορετικές εκπαιδευτικές ενότητες που θα δοκιμαστούν στα εκπαιδευτικά κέντρα του έργου κατά το 2022, στα οποία αναμένεται να συμμετάσχουν τουλάχιστον 600 μαθητές.

Gallery της συνάντησης