Naše partnerstvo si prizadeva za ustanovitev opazovalnice za predvidevanje potreb po tehničnem strokovnem znanju

Rezultati

V času trajanja projekta konzorcij Construction Blueprint ustvarja skupno spletno orodje za predvidevanje potreb po znanju z uporabo metodologije velikih podatkov na nacionalni in regionalni ravni, in sicer s kombinacijo informacij iz primarnih virov (anketa) in sekundarnih virov. To orodje bo partnerjem pomagalo pri sprejemanju odločitev glede ponudbe usposabljanja.

Skupno orodje temelji na naslednjih gradbenih opazovalnicah:

  • Evropski observatorij za gradbeništvo (ECSO): To je pobuda v okviru programa COSME – programa EU za konkurenčnost malih in srednje velikih podjetij (MSP). Ponuja analizo gradbenega sektorja v vseh 27 državah EU in Združenem kraljestvu, da bi evropske oblikovalce politik in zainteresirane strani sproti obveščali o razmerah na trgu in razvoju politik
  • Gradbeni observatorij Fundación Laboral de la Construcción: Prostor za razpravo, izmenjavo in razmislek z družbenimi akterji, institucijami, organizacijami in vsemi interesnimi skupinami v španskem gradbenem sektorju, da bi postal stičišče strokovnjakov in referenčnih subjektov v gradbenem sektorju.
  • Observatorij EU za stavbni fond: BSO vsebuje podatkovno zbirko, kartograf podatkov in informativne liste za spremljanje energetske učinkovitosti stavb v Evropi. Zajema širok nabor tem, povezanih z energijo, in zagotavlja informacije o stavbnem fondu, porabi energije, vgrajenih stavbnih elementih in tehničnih stavbnih sistemih, energetskih izkaznicah, skoraj ničenergijskih stavbah in stopnjah prenove, pa tudi o področjih, kot so energetska revščina in vidiki financiranja.
  • Observatorij EU za energetsko revščino (EPOV): Opazovalnica EU za energetsko revščino (EPOV) je nova pobuda Evropske komisije za pomoč državam članicam pri njihovem boju proti energetski revščini. Njegov namen je izboljšati merjenje, spremljanje in izmenjavo znanja ter najboljših praks na področju energetske revščine.

Spremljajte več informacij na spletni strani projekta, tukaj