Έναρξη της πλατφόρμας ηλεκτρονικής μάθησης Construction Blueprint

Αποτελέσματα

Το Construction Blueprint έχει δεσμευτεί να βελτιώσει την κατάρτιση στον Κατασκευαστικό τομέα μέσω μιας πλατφόρμας Moodle που προσφέρει μαθήματα για την ενεργειακή απόδοση, την κυκλική οικονομία και την ψηφιοποίηση.

Κατά το τελευταίο τρίμηνο του 2021, το έργο ανέπτυξε μια πλατφόρμα Moodle, η οποία ολοκληρώθηκε σταδιακά με μια σειρά δωρεάν και εύκολα προσβάσιμων διαδικτυακών μαθημάτων. Πρόκειται για μαθήματα αυτοκατάρτισης, τα οποία επικεντρώνονται σε διάφορα θέματα του τομέα, όπως η ενεργειακή απόδοση, η κυκλική οικονομία και η ψηφιοποίηση, τα οποία μπορούν να παρακολουθούνται ανά πάσα στιγμή και απευθύνονται σε όλους όσοι ασκούν την επαγγελματική τους δραστηριότητα στον Κατασκευαστικό τομέα.

Επί του παρόντος, η πλατφόρμα Construction Blueprint περιλαμβάνει 36 μαθήματα ή ενότητες κατάρτισης, κυρίως στα αγγλικά, αν και περιεχόμενο μπορεί να βρεθεί και σε άλλες γλώσσες (ισπανικά, γερμανικά, γαλλικά, ελληνικά, λιθουανικά και σλοβενικά). Κατά τη διάρκεια του 2022 αναμένεται να προστεθούν περισσότερα μαθήματα σε αυτόν τον ελεύθερο χώρο κατάρτισης.

Στο πλαίσιο αυτών των μαθημάτων, η σύμπραξη προσφέρει τα περιεχόμενα του σχεδίου H&S Blueprint της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την υγεία και την ασφάλεια στις νέες “πράσινες” θέσεις εργασίας.

Αποκτήστε πρόσβαση στην πλατφόρμα ηλεκτρονικής μάθησης Construction Blueprint!