Εγγραφείτε στη Συμμαχία Δεξιοτήτων του Τομέα Κατασκευών Blueprint!

Συνέργειες

Από την έναρξη του Construction Blueprint το 2019, η κοινοπραξία αυτού του ευρωπαϊκού έργου οικοδομεί μια ισχυρή Τομεακή Συμμαχία Δεξιοτήτων (SSA) για να διασφαλίσει μια ισχυρή εφαρμογή του Construction Blueprint, παράγοντας το πλαίσιο δεξιοτήτων στον ευρωπαϊκό Κατασκευαστικό κλάδο.

Επί του παρόντος, περίπου 400 άτομα και εταιρείες έχουν ενταχθεί στην SSA, συμπεριλαμβανομένων 358 επαγγελματιών που έχουν ενταχθεί στην ομάδα LinkedIn της Construction Blueprint Sectoral Skills Alliance. Επιπλέον, περισσότεροι από 50 επαγγελματίες από διάφορα βασικά ιδρύματα του Κατασκευαστικού τομέα στην Ισπανία, καθώς και από κλαδικούς φορείς, συμμετέχουν επίσης στις δραστηριότητες της Συμμαχίας.

Η Τομεακή Συμμαχία Δεξιοτήτων (SSA) διαμορφώνεται υπό την έννοια του μοντέλου καινοτομίας του Πενταπλού Έλικα, το οποίο βασίζεται στη συμμετοχή και την αλληλεπίδραση των κύριων παραγόντων της αγοράς (από τον πολιτικό, εκπαιδευτικό, οικονομικό, πολιτιστικό/κοινωνικό και περιβαλλοντικό τομέα), αξιοποιώντας τις ευκαιρίες για να αξιοποιηθούν στο έπακρο οι συνέργειες που προκύπτουν από αυτή την ολιστική προσέγγιση.

Το μοντέλο αυτό θα συμβάλει στην οικοδόμηση της SSA και στην ανάπτυξη του πλαισίου ικανοτήτων Construction Blueprint με συστηματικό τρόπο, εξασφαλίζοντας τη συμμετοχή και την υποστήριξη των βασικών ενδιαφερομένων μερών, καθώς και τη μακροπρόθεσμη βιωσιμότητα της Συμμαχίας.

Με βάση αυτή την προσέγγιση, οι στόχοι της SSA είναι κυρίως τρεις:

  1. Προσαρμογή και εφαρμογή του μοντέλου Quintuple Helix για τη δημιουργία της SSA και την ανάπτυξη του πλαισίου ικανοτήτων Construction Blueprint.
  2. Επίτευξη του υψηλότερου επιπέδου έγκρισης από τα ενδιαφερόμενα μέρη.
  3. Παρακολούθηση της εφαρμογής της κλαδικής στρατηγικής για τις δεξιότητες και εντοπισμός πιθανών λύσεων για τη μακροπρόθεσμη βιωσιμότητα της SSA.

Είτε είστε εταιρεία είτε επαγγελματίας και θέλετε να συμμετάσχετε στη Συμμαχία Τομεακών Δεξιοτήτων Construction Blueprint, μη διστάσετε να συμμετάσχετε. Μπορείτε να το κάνετε μέσω των ακόλουθων διαύλων: