Μάθετε ποια επαγγελματικά προφίλ στον Κατασκευαστικό τομέα πρέπει να επικαιροποιηθούν

Αποτελέσματα

Το έργο Construction Blueprint ξεκινά το τέταρτο και τελευταίο έτος υλοποίησής του και παρουσιάζει διάφορα παραδοτέα για τη χάραξη μιας νέας στρατηγικής σχετικά με τις τομεακές αρμοδιότητες στην Ευρώπη όσον αφορά την ενεργειακή απόδοση, την ψηφιοποίηση και την κυκλική οικονομία.

Νωρίτερα αυτό το μήνα, το ευρωπαϊκό σχέδιο “Construction Blueprint” δημοσίευσε μια έκθεση με θέμα “Τα επαγγέλματα και τα προσόντα που πρέπει να αποτελέσουν αντικείμενο εκσυγχρονισμού” στον ευρωπαϊκό Κατασκευαστικό κλάδο. Μέσω μιας συγκριτικής ανάλυσης, η κοινοπραξία παρήγαγε ένα πρώτο έγγραφο που προσδιορίζει τα επαγγελματικά προφίλ που πρέπει να αναβαθμιστούν μέσω της κατάρτισης. Τα πιο σημαντικά είναι: ηλεκτρολόγοι, υδραυλικοί, ξυλουργοί, μάστορες, τεχνικοί Η/Μ εγκαταστάσεων, ειδικοί ανακαίνισης, διαχειριστές και επόπτες εργοταξίων.

Σε δεύτερη φάση, οι εταίροι θα προσδιορίσουν ποια από αυτά τα προφίλ ή επαγγέλματα θα πρέπει να ανταποκρίνονται στις τρέχουσες και μελλοντικές ανάγκες σε εθνικό επίπεδο, όσον αφορά την ενεργειακή απόδοση, την ψηφιοποίηση και την κυκλική οικονομία. Αυτά τα επαγγελματικά προφίλ, τα οποία προσδιορίστηκαν σε κάθε χώρα (Ισπανία, Γερμανία, Βέλγιο, Σλοβενία, Γαλλία, Φινλανδία, Ελλάδα, Ιταλία, Ιρλανδία, Λιθουανία, Πορτογαλία και Πολωνία), θα έχουν τη δυνατότητα να συμμετάσχουν στην πιλοτική εμπειρία κατάρτισης, η οποία θα πραγματοποιηθεί κατά τη διάρκεια του 2022.

Μαζί με την παρούσα έκθεση, το Construction Blueprint δημοσίευσε διάφορα αποτελέσματα που αποσκοπούν στη χάραξη μιας νέας στρατηγικής για τις τομεακές δεξιότητες στην Ευρώπη, μεταξύ των οποίων: μια σειρά διαδικτυακών μαθημάτων που αντιμετωπίζουν βασικές προκλήσεις στον τομέα των κατασκευών και μια έκθεση για την “Ανάλυση αναγκών σε δεξιότητες”.