Fundación Laboral de la Construcción johtaa eurooppalaista hanketta, joka laatii etenemissuunnitelman rakennusalan ammattipätevyydelle

Trendit

Yhteisö työskentelee neljä vuotta yhdessä 23 muun alaa Euroopassa edustavan yksikön kanssa määritelläkseen strategian rakennusalan innovaatioiden, kilpailukyvyn ja työllisyyden haasteisiin vastaamiseksi.

Euroopan komissio on myöntänyt Fundación Laboral de la Construcción ille kansainvälisen hankkeen, jonka johtajana on neljä vuotta ja jonka tarkoituksena on laatia rakennusalan ammattipätevyyden etenemissuunnitelma. Tämän strategisen ja yhteistyöhön perustuvan aloitteen, joka alkaa vuoden 2019 alussa, odotetaan parantavan rakennusalan koulutusta Euroopassa parantamalla tasapainoa yritysten vaatimien koulutustarpeiden ja Koulutuksen tarjoaman koulutustarjonnan välillä. keskuksissa.

Suunnitelma, joka määritellään alakohtaisen osaamisen liitoksi, joka keskittyy uuden strategisen lähestymistavan (suunnitelman) toteuttamiseen osaamisyhteistyössä, on osa vuonna 2016 hyväksymää ’Uusi taito-ohjelma Euroopassa’, jonka iskulause on ”Yhteistyö vahvistaaksemme inhimillinen pääoma, työllistettävyys ja kilpailukyky ”. Sitä tukee Euroopan unionin Erasmus + -ohjelma, ja siihen osallistuu 23 muuta kumppania, rakennusteollisuuden edustajaelimiä, kuten EU: n alajärjestöt, rakennusalan kansalliset edustajat ja ammatillisen koulutuksen tarjoajat 12:sta Euroopan maasta.

Tarkoitus on määritellä rakennusteollisuuden yhteinen alakohtainen strategia ammattitaidoista, vähentää osaamisvajeita, pulaa ja epätasapainoa sekä varmistaa laatu ja riittävä taso kasvun, innovaatioiden, kilpailukyky ja työllisyys alalla.

Edistetään rakennusalan houkuttelevuutta nuorten ja naisten keskuudessa

Tällä tavoin ohjelmassa asetetaan joukko tavoitteita, joista voidaan korostaa seuraavia: kansallisten ja alueellisten hyvien käytäntöjen kerääminen, jotka kuvaavat ja edistävät aloitteita ammattitaidon puutteen korjaamiseksi; kehitetään MOOC (massiivinen avoin kurssi), joka lisää rakennusalan työntekijöiden tietoisuutta aiheista, kuten digitalisointi, energiatehokkuus ja kiertotalous; luodaan WatchTower-työkalu, joka tarjoaa tarkkoja tietoja eri maiden koulutustarpeista isojen tietojen avulla; ja kehittämällä menetelmä rakennusprofiilien ja ammattipätevyyden tarkistamiseksi. Kaikki tämä yhdessä tiedotuskampanjan kanssa, jolla edistetään rakentamisen houkuttelevuutta ammattimaisena vaihtoehtona, etenkin nuorten keskuudessa, sekä tasapainon saavuttamista alan miesten ja naisten välillä.

Alakohtaisen osaamisen liitot ovat eurooppalaisia ​​hankkeita, jotka on luotu vastaamaan ammattiprofiilien osaamisvajeita tietyllä alalla. Tätä varten he tunnistavat olemassa olevien tai kehittyvien työmarkkinoiden tarpeet ja edistävät ammatillisen koulutuksen ja täydennyskoulutusjärjestelmien reagointia kaikilla tasoilla työmarkkinoiden tarpeisiin. Saatujen tietojen perusteella liittolaiset tukevat ammatillisen koulutuksen materiaalien ja opetus- ja koulutusmenetelmien suunnittelua ja toteuttamista Euroopan pääasiallisissa ammattiprofiileissa tukemaan koko alan kasvustrategiaa.

Kahdenkymmenenneljän (24) kumppanin joukossa ovat eurooppalaiset työnantajajärjestöt, Euroopan rakennusteollisuusliitto (FIEC), Euroopan rakennusliitto (EBC) ja Euroopan rakennus- ja puutyöntekijöiden liitto (EFBWW).