Fundación Laboral aikoo kehittää eurooppalaisen strategisen kehyksen alan turvallisuus- ja terveyskoulutuksen parantamiseksi

Tämä Euroopan komission tarjous Fundación Laboralille täydentää rakennusalan ammattitaitoa koskevaa strategista lähestymistapaa: Construction Blueprint.

Yksi Kansainvälisen työjärjestön (ILO) vuonna 1919 antaman perustuslain johdanto-osassa mainituista alueista oli ”Työntekijän suojaaminen hänen työstään johtuvilta sairauksilta tai vammoilta”, jota kutsumme nyt ”turvallisuudeksi ja terveydeksi”. Mutta vasta vuonna 1981 allekirjoitettiin työterveyttä ja työturvallisuutta koskeva yleissopimus 155. Myöhemmin Euroopan tasolla merkittävin riskien ehkäisyä koskeva direktiivi 89/391 / ETY työntekijöiden työterveyden ja -turvallisuuden parantamista edistävien toimenpiteiden toteuttamisesta, joka sisältää yleisen oikeudellisen kehyksen, jossa yhteisön ehkäisypolitiikka toimii, hyväksytään.

Tämän tutkimuksen tärkeyden vuoksi Fundación Laboral de la Construcción on valittu toteuttamaan rakennusalan terveys- ja turvallisuuskoulutuksen parantamista koskevan strategisen lähestymistavan (nimeltään Health and Safety Blueprint) hanke, joka on välttämätön Täydennysosa, joka muodostaa osan rakennusalan ammatillista pätevyyttä koskevasta strategisesta lähestymistavasta (Construction Blueprint project), jota myös yhteisö johtaa.

Tämä Euroopan komission pienten ja keskisuurten yritysten toimeenpanoviraston (Easme) tarjouskilpailu, joka on ollut käynnissä joulukuusta 2018 lähtien ja jonka budjetti on lähes 800 000 euroa, saatetaan päätökseen 18 kuukaudessa ja siihen osallistuu 12 rakentamissuunnitelmaan osallistuvaa maata: Saksa, Belgia, Slovenia, Espanja, Suomi, Ranska, Kreikka, Irlanti, Italia, Liettua, Puola ja Portugali.

Uusi ympäristö, uudet haasteet

Teollisuuden kohtaamien rakenteellisten esteiden, kuten työvoiman ikääntymisen, alan houkuttelevuuden puutteen tai koulutuksen ja markkinoiden vaatimien taitojen välisen yhteensopimattomuuden lisäksi, syntyy uusia erikoistuneita taitoja, etenkin – ns. vihreät taidot, joita ammatillinen koulutus (VET) ei kata. Tämän skenaarion vuoksi on välttämätöntä vahvistaa rakennusteollisuuden inhimillistä pääomaa erikoistuneella koulutuksella ja uusilla taitoilla siirtyessään vähähiiliseen talouteen.

Tämän kehityksen on tapahduttava kiertotalouteen liittyvien nykyisten riskien päivittämisessä, jopa ennakoimalla tulevaisuuden futuureja, joita ei vielä tunneta, ja puututtava niihin kokonaisvaltaisella tavalla. Tästä syystä on tarpeen analysoida ja päivittää myös vihreään rakennukseen liittyviä työturvallisuus- ja työterveyskompetensseja syntyvien riskien ehkäisemiseksi ja minimoimiseksi alan työntekijöille annettavalla koulutuksella ja tiedottamisella.

All these aspects are what H&S Blueprint faces, through which a complete and updated training framework will be developed to cover these emerging requirements in Health and Safety, energy efficiency and biomaterials in the construction industry, especially those referring to new building materials and insulation, technology and individual processes.

  • Tarjouskilpailussa sitovat seuraavat tulokset:
  • Tarpeetutkimus ammattiprofiilien tarkistamiseksi tai luomiseksi.
  • Työsuojelun koulutusta koskeva ehdotus, joka on mukautettu vihreiden ammattiprofiilien uusiin tarpeisiin.
  • Hyvien käytäntöjen tunnistaminen alueellisella, kansallisella ja Euroopan tasolla.
  • Ja luodaan positiivisempi kuva sektorista, joka käsittelee aktiivisesti työsuojeluun liittyviä kysymyksiä.
Innovatiivisten taitojen lisääminen

Lisäksi säätiö osallistuu kumppanina toiseen äskettäiseen projektiin, jota johtaa italialainen Ente per la Formazione e l’addestramento professionale nell’edilizia (Formedil), nimeltään Icaro, jossa pyritään edistämään innovatiivisia pätevyyksiä teknologisten ja organisatoriset innovaatiot rakennusalalla.