Covidin elvytysrahasto: rakennukseen pyydettiin 320 miljardia euroa

Coronaviruksen vastainen eurooppalainen liitto (EAAC) on Covid-19: n perustamisesta lähtien syntynyt uusi verkosto, jonka tarkoituksena on löytää ratkaisuja ja jakaa kokemuksia Euroopassa, jonka on luonut Euroopan klusterien yhteistyöfoorumi.

FIEC, Construction Products Europe ja EBC ovat osoittaneet yhteisessä julistuksessa komission jäsenelle Bretonille pyynnön, jossa vaaditaan vähintään 320 miljardin euron varaamista rakennukseen tulevassa Covidin elvyttämisrahastossa.

Määrällä pyritään paitsi korvaamaan yksityisten ja julkisten menojen menetykset palauttamaan ne kriisiä edeltäneelle tasolle, myös käynnistämään rakennuksen moninkertaistava vaikutus koko talouteen:

  • Luodaan lisäarvoa tarjoavia työpaikkoja ja edistetään myönteisesti paikallisten talouksien elpymistä.
  • Eurooppalaisen vihreän sopimuksen kasvustrategian toteuttaminen ja EU: n muuttaminen hiilidioksidineutraaliksi mantereeksi muun muassa kestävän rakennetun ympäristön avulla.
  • EU: n rakennuskannan kunnostaminen ja kansalaisille paremman elämänlaadun varmistaminen lisäämällä mukavuutta, parempaa ilman / sisäympäristön laatua, energiatehokkuutta, kohtuuhintaisia ja esteettömiä asuntoja, helppoa liikkuvuutta ja yhteyksiä.
  • Parannetaan kilpailukykyä, liikkuvuutta Euroopassa ja EU: n kansalaisten turvallisuutta ylläpitämällä olemassa olevia infrastruktuureja ja rakentamalla uusia infrastruktuureja.

Yhteinen julistus on saatavana seuraavasta linkistä: http://www.fiec.eu/en/cust/documentview.aspx?UID=7d3bf3fe-117b-41d1-8267-c8b821aabff0