Covid Recovery Fund (Fundusz odbudowy COVID): wniosek o 320 mld EUR na budownictwo

European Alliance Against Coronavirus (EAAC) to nowa sieć, która powstała od początku istnienia Covid-19 w celu znalezienia rozwiązań i wymiany doświadczeń w Europie, stworzona przez Europejską Platformę Współpracy Klastrów.

We wspólnej deklaracji FIEC, Construction Products Europe i EBC zwróciły się do komisarza Breton z prośbą o przeznaczenie co najmniej 320 miliardów euro na budowę w ramach przyszłego funduszu Covid Recovery Fund.

Kwota ta ma na celu nie tylko zrekompensowanie strat w wydatkach prywatnych i publicznych w celu przywrócenia ich do poziomu sprzed kryzysu, ale także wywołanie efektu mnożnikowego, jaki budownictwo wywiera na całą gospodarkę poprzez:

  • Tworzenie miejsc pracy o wartości dodanej i pozytywny wkład w ożywienie lokalnych gospodarek.
  • Realizacja strategii wzrostu w ramach Europejskiego Zielonego Ładu i przekształcenie UE w kontynent neutralny pod względem emisji dwutlenku węgla, między innymi poprzez zrównoważone środowisko zbudowane.
  • Renowacja zasobów budynków w UE i zapewnienie lepszej jakości życia ludziom jako obywatelom poprzez zwiększenie komfortu, lepszą jakość powietrza / środowiska wewnętrznego, efektywność energetyczną, przystępne cenowo i dostępne mieszkania, łatwą mobilność i łączność.
  • Poprawa konkurencyjności, mobilności w Europie i bezpieczeństwa obywateli UE poprzez utrzymanie istniejącej infrastruktury i budowę nowej infrastruktury.

Wspólna deklaracja jest dostępna pod następującym linkiem: http://www.fiec.eu/en/cust/documentview.aspx?UID=7d3bf3fe-117b-41d1-8267-c8b821aabff0